THÁNG MƯỜI MỘT - 2023


THÁNG MƯỜI MỘT - 2023


 


THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

01 18.9     Tr      Thứ Tư.
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.


02   19   Tm    Thứ Năm đầu tháng.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).


05   22   X       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Kiến Hòa (hạt Gia Nghĩa);

Sông Bé (hạt Phước Long).


* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).


12   29   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Giáo xứ Đức Hạnh (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:

Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm);

Trinh Vương (Gx. Phúc Thành - hạt Đăk Mil);

Bù Ha (Gx. An Bình - hạt Phước Long).19   7     X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ).


CMTC:

* Gh. Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).

* Lưu Xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm).


26   14   X       CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.
Lễ trọng.

CMTC:

* Các giáo họ:

Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - hạt Đồng Xoài)

Khắc Khoan (Gx. Đức Hạnh - hạt Phước Long).


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...