THÁNG NĂM - 2023


THÁNG NĂM - 2023

07   18   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Xuân Lộc (hạt Đăk Mil);

Hòa An (hạt Gia Nghĩa);

Giuse (hạt Phước Long);

Sơn Long (hạt Phước Long).


* Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - hạt Chính Tòa).


14   25   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);

Phước Tín (hạt Đồng Xoài)

Pơng Drang (hạt Buôn Hô);

Long Hà (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:

Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - hạt Chính Tòa);

Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - hạt Mẫu Tâm);

Mỹ Yên (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).21   3     Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).CMTC:

* Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa).

* Các giáo xứ:

Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô);


Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa);

Thanh Hòa (hạt Phước Long).28   10   Đ       CHÚA NHẬT
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).CMTC:

* Các giáo xứ: 

Phước Quả (hạt Phước Long);

Êa H’leo (hạt Buôn Hô);

Êa Tân (hạt Buôn Hô).


* Giáo họ Kim Thành (Kim Phát - hạt Giang Sơn);


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...