THÁNG TÁM – 2023


THÁNG TÁM – 2023


 


06   20   Tr      CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.


CMTC:

* Các giáo xứ:

Thuận Hiếu (hạt Chính Tòa);

Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm);

Thuận Phú (hạt Đồng Xoài).


* Giáo họ Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - hạt Đăk Mil).


13   27   X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Giáo xứ Tân Tiến (hạt Phước Long).

* Các giáo họ:

Phanxicô (Gx. Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm);

Bù Tam (Gx. An Bình - hạt Phước Long).15   29   Tr      Thứ Ba.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 


20   5     X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Giáo xứ Kim Phát (hạt Giang Sơn).

* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập - hạt Đồng Xoài).


27   12   Tr      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Buôn Hằng (hạt Chính Tòa);

Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm);

Bình Minh (hạt Đồng Xoài).


* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – hạt Chính Tòa)

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...