CÁC GIỜ LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
THÔNG BÁO CÁC GIỜ LỄ

TRONG NHỮNG NGÀY TẾT CANH TÝ - 2020
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

Ngày 30 tết (Thứ Sáu, 24.01.2020):
- 05g00: như thường ngày
- 19g00: Lễ Tạ Ơn cuối năm (không có lễ 17g30)

Mùng Một Tết (Thứ Bảy, 25.01.2020):
- 06g00: Lễ Minh Niên - Cầu bình an Năm Mới (Lễ trước núi đá Đức Mẹ, do ĐGM chủ tế)
- 18g00: Lễ Cầu bình an Năm Mới

Mùng Hai Tết (Chúa Nhật Lời Chúa, 26.01.2020):
- 06g00: Lễ I
- 08g30: Lễ II
- 16g00: Lễ III: Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ (tại Nghĩa trang cũ, ĐGM chủ tế)
- 19g00: Lễ IV

Mùng Ba Tết (Thứ Hai, 27.01.2020):
- 06g00: Lễ Thánh hóa công ăn việc làm
- 18g00: Lễ Thánh hóa công ăn việc làm.

Thánh lễ Khai Hạ - Thánh hóa công việc làm ăn
- 10g00 Mùng Năm Tết (Thứ Tư, 29.01.2020): do ĐGM chủ tế.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...