Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2019


Tháng Ba - 2019


Ý cầu nguyện
 
Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thấy Đức Kitô luôn gần gũi họ và nhận biết quyền lợi của mình.
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
 
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01  25  X  Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên.
Thứ Sáu đầu tháng.
Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.
Xin cầu nguyện cho Cha        
- PX. Phạm Đình Nhã (+1975)
- Toma Đinh Văn Toàn (+1975)

02  26  X  Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên.
Thứ Bảy đầu tháng.
Hc 17,1-15 (1-13); Mc 10,13-16.

03  27  X  CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần IV.
Hc 27,4-7 (5-8); 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.
GIÁO HUẤN SỐ 14
NGHE NHỮNG LỜI CHÓI TAI CỦA CHÚA GIÊSU

04  28  X  Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên.
(Tr) Thánh Ca-xi-mia (Casimir).
Hc 17,20-28 (24-29); Mc 10, 17-27.

05  29  X  Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên.
 Hc 35,1-15 (1-12); Mc 10, 28-31.

CẦN LƯU Ý:

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

1. Trong mùa Chay, không được bày hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm cho giọng hát mà thôi; trừ Chúa Nhật IV mùa Chay, Lễ trọng, Lễ kính Có thể dùng màu hồng trong ngày Chúa Nhật IV mùa Chay” (CE 41, 252, 300).

2. Các ngày trong tuần của mùa Chay:

a) Không được cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 376).

b) Chỉ được cử hành Thánh lễ tuỳ nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 376).

c) Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:
Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu Xướng Đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).
Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

2. Thánh lễ
Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ (collecta) của  lễ nhớ, nếu  lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
Trong Thánh lễ và Các Giờ kinh phụng vụ, bỏ không đọc “Al-lê-lui-a” mỗi khi gặp.
Trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các cử hành riêng biệt, đọc Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa - TE DEUM” và Kinh Vinh Danh.
Khi cử hành bí tích Hôn phối, trong Thánh lễ cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu chúc hôn nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (CM số 32).

06  01/02  Tm Thứ Tư. LỄ TRO.
Thánh vịnh tuần IV.
Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt.  
Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV.
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

* Về luật giữ chay và kiêng thịt:
Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ chay và kiêng thịt”.
Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì phải giữ chay; và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.
Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.

* Về việc làm phép tro và xức tro:
Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép trong Lễ Lá năm trước.
Trong Thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng, thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần Sám Hối ở phần mở đầu Thánh lễ.
Cũng có thể làm phép tro và xức tro, ngoài Thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện, thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa (Ca Nhập Lễ, Lời Nguyện, các Bài Đọc với các bài ca... như trong Thánh lễ); tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép tro và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng Lời Nguyện Tín Hữu.
Tại Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

07  02  Tm  Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.
Thứ năm đầu tháng.
Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li- xi-ta, Tử đạo.
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

08  03  Tm  Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.
Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ.
Is 58,1-9a; Mt 14-15.

09  04  Tm  Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.
Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.  
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

10  05  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Thánh vịnh tuần I.
Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

CMTC:
- Giáo xứ Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo xứ Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Quảng Đà (hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Trường Xuân (Giáo xứ Gia Nghĩa, hạt Gia Nghĩa)
- Giáo họ Mẹ Lên Trời (Giáo xứ Vinh Trung, hạt Giang Sơn)

Xin cầu nguyện cho Cha        
- GB Hồ Sỹ Cai (+2013)

GIÁO HUẤN SỐ 15
NGHE NHỮNG LỜI CHÓI TAI CỦA CHÚA GIÊSU (tt)

11  06  Tm  Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.
GHVN: Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục (U1859), Tử đạo.
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

12  07  Tm  Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.
Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

13  08  Tm  Thứ Tư Tuần I Mùa Chay.
Kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013).
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

14  09  Tm  Thứ Năm Tuần I Mùa Chay.
Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

Xin cầu nguyện cho Cha        
- Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

15  10  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.
Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Xin cầu nguyện cho Cha        
- Đa Minh Đinh Minh Hiền (+1996)

16  11  Tm  Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.   
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

17  12  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
Không cử hành lễ thánh Pa-tric, Giám mục.
St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36.

CMTC:
- Giáo xứ Chính Nghĩa (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn)
- Giáo xứ Thiên Phước (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Vinh Quang, hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Bom Bo I (Giáo xứ Bình Minh, hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Điêng Đu (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

GIÁO HUẤN SỐ 16
HỘI THÁNH LÀ MỘT BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN

18  13  Tm  Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.
Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.
Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

19  14  Tr  Thứ Ba THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng.
Đọc (hát) kinh Vinh Danh, kinh Tin Kính, không xướng Allêluia.
Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

20  15  Tm  Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.
 Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

21  16  Tm  Thứ Năm Tuần II Mùa Chay.
 Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

22  17  Tm  Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

23  18  Tm  Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay.
Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

24  19  Tm  CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III.
Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

CMTC:
- Giáo xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Phú Lộc (hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Tân Phúc (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

GIÁO HUẤN SỐ 17
HỘI THÁNH LÀ MỘT BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN (tt)

25  20  Tr  Thứ Hai. TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng.
Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người”.
Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

26  21  Tm  Thứ Ba Tuần III Mùa Chay.
 Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

27  22  Tm  Thứ Tư Tuần III Mùa Chay.
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

28  23  Tm  Thứ Năm Tuần III Mùa Chay.
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

29  24  Tm  Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay.
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

30  25  Tm  Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay.
Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

31  26  Tm (H) CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Thánh vịnh tuần IV.
Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.

CMTC:
- Giáo xứ Vinh Hương (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Châu Ninh (hạt Phước Long)
- Giáo họ Kim Tân (Giáo xứ Kim Châu, hạt Giang Sơn)

GIÁO HUẤN SỐ 18
HỘI THÁNH LÀ MỘT BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN (tt)
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...