Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2020


Lịch Phụng Vụ Tháng Ba - 2020
Ý cầu nguyện:
Cầu cho người Công giáo tại Trung Quốc: Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “Con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

01 08.02  Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
St 2,7-9–3,1-7; Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14.17; Rm 5,12-19 (hay 5,12.17-19);  Mt 4,1-11.
                       
CMTC:
* Các giáo xứ:
Thọ Thành (MT); Trung Nghĩa (GN); Quảng Đà (ĐM).

Các giáo họ:
Trường Xuân (Gx. Gia Nghĩa - GN); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS).
 
Kỷ niệm 20 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Huy Bắc; Giuse Vũ Đức Hướng; JB. Cao Thanh Tâm; Phêrô Ngô Anh Tấn; Phêrô Nguyễn Văn Thái; Phêrô Nguyễn Thành Thiện; Đa Minh Đinh Công Tiến; GB. Phạm Thế Truyền.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

PX Phạm Đình Nhã (+1975).
Battôlômêô Đinh Văn Toàn (+1975).

GIÁO HUẤN SỐ 14

CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA PHỤNG VỤ (TT)

Trong phụng vụ của Hội Thánh, lời chúc lành của Thiên Chúa được mạc khải và truyền thông cách sung mãn : Chúa Cha được nhận biết và được tôn thờ với tư cách là nguồn gốc và cùng đích của mọi chúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ ; trong Ngôi Lời của Ngài, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta, Chúa Cha đổ tràn trên chúng ta những lời chúc lành của Ngài, và nhờ Ngôi Lời, Ngài tuôn đổ vào lòng chúng ta hồng ân chứa đựng mọi hồng ân: đo  là Chúa Thánh Thần.

Như vậy, chúng ta hiểu được chiều kích kép của phụng vụ Kitô giáo xét như lời đáp lại của đức tin và tình yêu đối với những lời “chúc lành thiêng liêng” Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Một đàng, được kết hợp với Chúa của mình và dưới tác động của Chúa Thánh Thần (x. Lc 10,21), Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha “vì phúc lộc khôn tả Ngài ban” (2 Cr 9,15), bằng việc tôn thờ, ca ngợi và tạ ơn. Đàng khác, cho tới khi kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn tất, Hội Thánh không ngừng dâng lên Chúa Cha “lễ vật là những hồng ân Ngài ban”, và cầu khẩn Ngài ban Thánh Thần xuống trên lễ vật này, trên chính Hội Thánh, trên các tín hữu và trên toàn thể trần gian, để nhờ hiệp thông vào sự chết và sự sống lại của Đức Kitô - Thượng Tế, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những lời chúc lành này của Thiên Chúa đem lại hoa trái sự sống “để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta” (Ep 1,6). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1082, 1083)

02   09   Tm    Thứ Hai.
Lv 19,1-2.11-18;  Mt 25,31-46.

03   10   Tm    Thứ ba.
Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.
 
Kỷ niệm 15 năm linh mục
Cha Giuse Vũ Đức Lợi, SDB.

04   11   Tm    Thứ Tư. Thánh Casimirô (Tr).
Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32

05   12   Tm    Thứ Năm đầu tháng.
Et 14,1.3-5.12-14;  Mt 7,7-12.
                       
Tiết khí: Kinh trập (sâu nở).

06   13   Tm    Thứ Sáu đầu tháng.
Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.

07   14   Tm    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.

08   15   Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II.
St 12,1-4a;  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).
                                   
CMTC: 
* Các giáo xứ:
Chính Nghĩa (MT); Giang Sơn (GS); Thiên Phước (GN);
Vinh An (ĐM).
* Các giáo họ: 
Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH);
Bom Bo 1 (Gx. Bình Minh – ĐX); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN).

GIÁO HUẤN SỐ 15

CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC KITÔ TRONG PHỤNG VỤ:
ĐỨC KITÔ ĐƯỢC TÔN VINH

Đức Kitô, Đấng “ngự bên hữu Chúa Cha” và tuôn đổ Thánh Thần trên Thân Thể của Người là Hội Thánh, từ nay hoạt động qua các bí tích do chính Người thiết lập để truyền thông ân sủng của Người. Các bí tích là những dấu chỉ khả giác (các lời nói và các hành động) mà loài người chúng ta hiện nay vẫn có thể hiểu được. Các bí tích thực hiện cách hữu hiệu ân sủng mà chúng nói lên, nhờ hành động của Đức Kitô và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1084)

09   16   Tm    Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Đn 9,4b-10;  Lc 6,36-38.

10   17   Tm    Thứ Ba.
Is 1,10.16-20;  Mt 23,1-12.
                       
Xin cầu nguyện cho cha
     
GB Hồ Sĩ Cai (+2013).

11   18   Tm    Thứ Tư.
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
GHVN: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm (1859), linh mục, tử đạo.

12   19   Tm    Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
 
Kỷ niệm 22 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Ngọc Bích; PX Nguyễn Ngọc Hoàng; Phaolô Nguyễn Thư Hùng; Giuse Nguyễn Quốc Loan; GB Nguyễn Đình Lượng; Phêrô Lưu Thọ; Giuse Trần Hữu Từ.

13   20   Tm    Thứ Sáu.
St 37,3-4.12-13a.17b-28;Mt 21,33-43.45-46.

Kỷ niệm 7 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14   21   Tm    Thứ Bảy.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
 
Kỷ niệm 61 năm linh mục
Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh.
                  
Xin cầu nguyện cho cha
Phêrô Lê Hùng Tâm (+1975)

15   22   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.                       
Thánh vịnh tuần III.

Xh 17,3-7; Tv. 94,1-2.6-7.8-9; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.
(hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
                       
CMTC:
* Các giáo xứ: Bác Ái (ĐM); Phú Lộc (BH)
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN); Bình An (Gx. Nghi Xuân – GN).

GIÁO HUẤN SỐ 16

CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC KITÔ TRONG PHỤNG VỤ:
ĐỨC KITÔ ĐƯỢC TÔN VINH (TT)

Trong phụng vụ của Hội Thánh, Đức Kitô chủ yếu biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Trong cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Người bằng lời giảng dạy và tham dự trước vào mầu nhiệm đó bằng các hành động của Người. Khi Giờ của Người đến (x. Ga 13,1 ; 17,1), Chúa Giêsu đã sống biến cố độc nhất của lịch sử, một biến cố không qua đi : Chúa Giêsu chịu chết, chịu mai táng, sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Chúa Cha “một lần cho mãi mãi” (Rm 6,10 ; Dt 7,27 ; 9,12). Đó là biến cố xác thực, đã xảy ra trong lịch sử của chúng ta, nhưng là biến cố độc nhất. Tất cả những biến cố khác của lịch sử đã xảy ra một lần rồi qua đi, chìm vào dĩ vãng. Trái lại, mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô không thể chỉ tồn tại trong quá khứ, bởi vì chính Người đã dùng cái chết của Người mà huỷ diệt sự chết, và bất cứ điều gì Đức Kitô là, bất cứ điều gì Người đã làm và đã chịu vì tất cả mọi người, những điều đó đều tham dự vào tính vĩnh cửu của Thiên Chúa, và như vậy đều vượt trên mọi thời gian và luôn là hiện tại. Biến cố Thập Giá và Phục Sinh vẫn đang tồn tại và lôi kéo mọi sự tới sự sống.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1085)

16   23   Tm    Thứ Hai.
2V 5,1-15a;  Lc 4,24-30.
                       

Xin cầu nguyện cho cha
     
Đa Minh Đinh Minh Hiền (+1996).

17   24   Tm    Thứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục.
Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.                     
 
18   25   Tm    Thứ Tư. Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
Đnl 4,1.5-9;  Mt 5,17-19.
 
19   26   Tr      Thứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
(Được cử hành lễ an táng).
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: Buôn Hô (BH); Công Chính (BH); Vinh Phước (BH); Chi Lăng (MT); Chính Nghĩa (MT); Tân Lợi (MT); Bác Ái (ĐM); Trung Nghĩa (GN); Hương Sơn (GN); Quảng Đà (ĐM); Thổ Hoàng (ĐM); Phước Bình (PL); Phước Vĩnh (PL); Sông Bé (PL); Sơn Long (PL); Đồng Nai (ĐX).
* Các giáo họ: Kim Tân (Gx. Kim Châu - GS); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN); Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL); Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX); Bình An (Gx. Nghi Xuân – GN); Đồng Tiến (Gx. Gia Nghĩa - GN)
* Các cộng đoàn: Lasan II; Công Chính, NVHB (Long Điền); Thiên Phúc, NVHB (Phúc Lộc); Quỳnh Ngọc CQP (Quỳnh Ngọc); Thánh Phaolô Thành Chartres (Vi Nhân) (SPC) – (BMT); Lớp tình thương Vinh Sơn.             
* Quý cha: Nguyễn Ngọc Bích; Đặng Sĩ Bình; Trần Ngọc Cầu; Bùi Công Chính; Nguyễn Đình Chung; Trần Mạnh Cường; Nguyễn Quang Diệu; Võ Thanh Diệu; Trần Ngọc Đại; Phan Quảng Đại; Đậu Đình Hà; Trịnh Văn Hân; Nguyễn Huy Hoàng; Đỗ Minh Hiển; Phùng Quốc Hiếu; Nguyễn Quý Hồng; Phạm Tấn Hùng; Vũ Đức Hướng; Nguyễn Tiến Khẩu; Nguyễn Văn Khánh; Trịnh Văn Kính; Lưu Thanh Kỳ; Nguyễn Tiến Lễ; Nguyễn Trung Luật; Nguyễn Quốc Loan; Nguyễn Đình Ngọc; Vũ Ngọc Nguyên; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Văn Nhiệm; Hoàng Đức Nhung; Trần Văn Phúc; Phan Văn Phúc; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Vinh Quang; Nguyễn Ngọc Quế; Trần Văn Roãn; Bùi Đình Sâm; Nguyễn Tiến Sự; Trần Văn Tam; Nguyễn Thanh Tâm; Trịnh Minh Thanh; Đào Xuân Thanh; Trần Thế Thành; Vũ Văn Thảo; Trần Xuân Thọ; Phạm Văn Thưởng; Vũ Ngọc Toàn; Hoàng Quang Trí; Đậu Quang Trung; Bùi Văn Trường; Trần Hữu Từ; Trần Vũ Thiên Uy; Nguyễn Văn Úy; Hồ Ngọc Vũ; Huỳnh Ngọc Vũ. Trần Lê Hoàng Vỹ; Phan Thanh Bình, CM; Vũ Đức Tân Châu, SMV; Nguyễn Thành Công, SSS; Nguyễn Quốc Đạt, CM; Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD; Phan Huỳnh Huy, SVD; Đinh Đức Huỳnh, SSS; Ngô Quang Hiệp, SMV; Nguyễn Văn Khiêm, SSS; Vũ Đức Lợi, SDB; Đỗ Văn Phi, OP; Lê Văn Quốc, SVD; Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR; Trần Văn Tài, CSsR; Nguyễn Hữu Thái, OMI; Nguyễn Văn Thiện, O.Carm; Nguyễn Văn Thược, SMV.

20   27   Tm    Thứ Sáu.
Hs 14,2-10;  Mc 12,28b-34.
                       
Tiết khí: Xuân phân (giữa xuân).

21   28   Tm    Thứ Bảy.
Hs 6,1-6;  Lc 18,9-14.

22   29   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41.
(hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
                       
CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Hương (ĐM); Châu Ninh (PL).
* Giáo họ Kim Tân (Gx. Kim Châu - GS).

GIÁO HUẤN SỐ 17

CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC KITÔ TRONG PHỤNG VỤ:
TỪ HỘI THÁNH THỜI CÁC TÔNG ĐỒ

“Như Đức Kitô được Chúa Cha sai đi thế nào, thì chính Người cũng sai các Tông Đồ, được đầy tràn Thánh Thần, như vậy, không những để khi công bố Tin Mừng cho mọi thụ tạo, các Tông Đồ loan báo rằng Con Thiên Chúa đã nhờ sự chết và sự sống lại của Người, mà giải thoát chúng ta khỏi quyền lực Satan và sự chết, và đưa chúng ta vào Nước của Chúa Cha, nhưng còn để các Tông Đồ thực thi công trình cứu độ, mà các ông đã rao giảng, nhờ Hy Lễ và các bí tích, là trung tâm điểm của toàn thể đời sống phụng vụ” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 6).

Như vậy, Đức Kitô Phục Sinh, khi ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ, đã trao cho các ông quyền thánh hoá của Người (x. Ga 20,21-23) : Các ông trở nên những dấu chỉ bí tích của Đức Kitô. Nhờ quyền năng của cùng một Chúa Thánh Thần, các ông trao quyền thánh hoá ấy cho những người kế nhiệm. Việc “kế nhiệm Tông Đồ” này xây dựng nên toàn bộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh ; chính việc kế nhiệm đó mang tính bí tích và được lưu truyền qua bí tích Truyền Chức Thánh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1086, 1087)

23   30   Tm    Thứ Hai. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, Gm.
Is 65,17-21; Ga 4,43-54.

24 01.03  Tm    Thứ Ba.
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.
 
25   02   Tr      Thứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
Is 7,10-14; 8,10;  Tv 39,7-8a.8b-9.10.11;
Dt 10,4-10;  Lc 1,26-38.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Nam Thiên (BH); Phúc Thành (ĐM).
* Các cộng đoàn:
Nữ Vương Hòa Bình (Vinh Trung); Đức Bà Truyền Giáo, RNDM,( Long Điền).       

LƯU Ý:
Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

26   03   Tm    Thứ Năm.
Xh 32,7-14;  Ga 5,31-47.

27   04   Tm    Thứ Sáu.
Kn 2,1a.12-22;  Ga 7,1-2.10.25-30.

28   05   Tm    Thứ Bảy.
Gr 11,18-20;  Ga 7,40-53.

29   06   Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Ed 37,12-14;  Tv 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
(hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).  
                       
CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Đức (BH); Hương Sơn (GN); Đức Hạnh (ĐM); Phước Long (PL).

GIÁO HUẤN SỐ 18

CÔNG TRÌNH CỦA ĐỨC KITÔ TRONG PHỤNG VỤ ĐANG HIỆN DIỆN TRONG PHỤNG VỤ TRẦN THẾ

“Để thực hiện một công cuộc lớn lao như vậy (phân phát hoặc truyền thông công trình cứu độ của Người), Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh Người, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong Hy tế Thánh lễ cũng như trong con người thừa tác viên, “Đấng xưa đã tự hiến trên thánh giá, thì nay chính Người dâng hiến qua thừa tác vụ của các tư tế”, và nhất là Người hiện diện dưới hình bánh hình rượu Thánh Thể . Người hiện diện bằng quyền năng của Người trong các bí tích, đến nỗi khi một ai đó làm Phép Rửa, thì đó là chính Đức Kitô làm Phép Rửa. Người hiện diện trong Lời của Người, vì chính là Người đang nói, khi Kinh Thánh được đọc lên trong Hội Thánh. Cuối cùng, Người hiện diện khi Hội Thánh cầu nguyện và hát Thánh vịnh, như chính Người đã hứa : ‘Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ’ (Mt 18,20)” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 7).

“Trong công cuộc lớn lao như vậy,  qua đó Thiên Chúa được tôn vinh cách hoàn hảo và con người được thánh hóa, Đức Kitô hằng liên kết với Hội Thánh là Hiền Thê rất yêu quý của Người, và Hội Thánh  kêu cầu Người là Chúa của mình và nhờ Người mà phụng thờ Chúa Cha hằng hữu” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 7).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1088, 1089)
 
30   07   Tm    Thứ Hai.
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
(hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

31   08   Tm     Thứ Ba.
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...