Lịch Phụng Vụ Tháng Giêng - 2020


Lịch Phụng Vụ Tháng Giêng - 2020

 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho việc kiến tạo hoà bình trên thế giới:
Xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hoà bình và công lý trên thế giới.
 
01 07.12  Tr     Thứ Tư.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
Lễ trọng.
Ds 6,22-27;  Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7;  Lc 2,16-21.
Ngày thế giới hòa bình.
Đấng thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
                       
CMTC: TV Nữ Vương Hòa Bình (CT).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ:
Phú Long (CT); Quảng Phúc (GN); Đức Hạnh (PL); Phú Riềng (ĐX).
* Giáo họ
Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Các cộng đoàn:
Bù Đăng-Thừa Sai Việt Nam (MF); Nhà Mẹ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Thừa Sai Bác Ái Vinh (Buôn Hô); Thánh Mẫu, Mân Côi Chí Hòa (Kim Mai).
 
Kỷ niệm 12 năm linh mục
Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng.

02   08   Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Ga 2,22-28;  Ga 1,19-28.

03   09   Tr      Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

Xin cầu nguyện cho cha
Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).
 
Kỷ niệm 01 năm linh mục quý cha:
Giuse Phạm Văn Thưởng;
Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.

04   10   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
1Ga 3,7-10;  Ga 1,35-42.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003).

05   11   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1-6;  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.
* Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.
                  
CMTC:
* Các giáo xứ:  
Đông Sơn (GS); Nhân Cơ (GN); Phước Vĩnh (PL); Xã Đoài (ĐM).
* Các giáo họ: Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước – GN). Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).
                       
Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh NVHB (Gh. Kim Thành)

GIÁO HUẤN SỐ 6

PHỤNG VỤ XÉT NHƯ NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG

Phụng vụ, là công trình của Đức Kitô, cũng là hành động của Hội Thánh Người. Phụng vụ thực hiện và biểu thị Hội Thánh như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người nhờ Đức Kitô. Phụng vụ dẫn các tín hữu vào sự sống mới của cộng đoàn. Phụng vụ đòi buộc mọi người phải tham dự “một cách ý  thức, tích cực và có kết quả” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 11).

“Phụng vụ không phải là tất cả hoạt động của Hội Thánh” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 9) : việc rao giảng Tin Mừng, đức tin và sự hối cải phải đi trước phụng vụ; lúc đó phụng vụ mới có thể mang lại hoa trái của mình trong đời sống các tín hữu : đời sống mới theo Chúa Thánh Thần, việc dấn thân vào sứ vụ của Hội Thánh và việc phục vụ cho sự hợp nhất của Hội Thánh. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1071,1972)

06   12   Tr      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
1Ga 3,224,6;  Mt 4,12-17.23-25.

Xin cầu nguyện cho quý cha:
Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975);
Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).
                       
Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).


07   13   Tr      Thứ Ba. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
1Ga 4,7-10;  Mt 6,34-44.         

             
Kỷ niệm 22 năm linh mục quý cha:
GB. Trần Đức Châu; Giuse Lưu Thanh Kỳ; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08   14   Tr      Thứ Tư.
1Ga 4,11-18;  Mc 6,45-52.


09   15   Tr      Thứ Năm.
1Ga 4,19–5,4; Lc 4,14-22a.


10   16   Tr      Thứ Sáu.
1Ga 5,5-6.8-13; Lc 5,12-16.

Kỷ niệm 09 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS.

11   17   Tr      Thứ Bảy.
1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.


12   18   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 42,1-4.6-7;   Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10; Cv 10,34-38;  Mt 3,13-17.

GIÁO HUẤN SỐ 7

KINH NGUYỆN VÀ PHỤNG VỤ

Phụng vụ còn là tham dự vào kinh nguyện của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Mọi kinh nguyện Kitô giáo đều bắt nguồn và kết thúc trong phụng vụ. Nhờ phụng vụ, con người nội tâm được bén rễ sâu và đặt nền tảng (x. Ep 3,16-17) trên tình yêu của Thiên Chúa, Đấng “rất mực yêu mến chúng ta” (Ep 2,4) trong Con yêu dấu của Ngài. Đây chính là “công trình kỳ diệu của Thiên Chúa”, là đời sống được hướng dẫn và được nội tâm hóa bởi mọi lời cầu nguyện, “mọi lúc trong Thần Khí” (Ep 6,18). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1073)
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

CẦN LƯU Ý: 

Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II)

13   19   X       Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1Sm 1,1-8;  Mc 1,14-20.
GHVN: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1859); thánh Giuse Phạm Trọng Tả (1859); Luca Phạm Trọng Thìn (1859), tử đạo.

14   20   X       Thứ Ba.
1Sm 1,9-20;  Mc 1,21b-28.

15   21   X       Thứ Tư.
1Sm 3,1-10.19-20;  Mc 1,29-39.

16   22   X       Thứ Năm.
1Sm 4,1-11;  Mc 1,40-45.

17   23   Tr      Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ.
Lễ nhớ.
1Sm 8,4-7.10-22a;  Mc 2,1-12.        

18   24   X       Thứ Bảy.
1Sm 9,1-4.17-19–10,1a;  Mc 2,13-17.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
                       
Xin cầu nguyện cho cha

Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19   25   X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Is 49,3.5-6;  Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34.
                                   
CMTC:
Giáo xứ Thuận Lợi (ĐX).
Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN).
 
GIÁO HUẤN SỐ 8

VIỆC DẠY GIÁO LÝ VÀ PHỤNG VỤ

“Phụng vụ là chóp đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh vươn tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào tất cả sức mạnh của Hội Thánh (Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 10). Do đó, phụng vụ là chỗ rất đặc biệt để dạy giáo lý cho dân Thiên Chúa. “Dạy giáo lý, tự bản chất, gắn liền với mọi cử hành phụng vụ và bí tích, vì chính trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, Đức Kitô Giêsu hành động cách sung mãn để biến đổi con người” (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Tông huấn Catechesi tradendae, 23).
Việc dạy giáo lý trong phụng vụ nhằm đưa con người vào mầu nhiệm Đức Kitô, dẫn từ hữu hình đến vô hình, từ dấu chỉ đến thực tại, từ “các bí tích” tới “các mầu nhiệm”. Việc trình bày như vậy là trách nhiệm của các sách địa phương và miền. Còn Sách này, nhằm phục vụ toàn thể Hội Thánh, trong đó có nhiều khác biệt về nghi thức và văn hoá (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 3-4), nên chỉ trình bày những gì là căn bản và chung cho toàn thể Hội Thánh liên quan tới phụng vụ xét như là mầu nhiệm và việc cử hành, rồi đến bảy bí tích và các á bí tích.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1074, 1075)

20   26   X       Thứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
1Sm 15,16-23;  Mc 2,18-22.
                       
Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).


21   27   Đ       Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
Lễ nhớ.
1Sm 16,1-13;  Mc 2,23-28.

22   28   X       Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).
1Sm 17,32-33.37.40-51;  Mc 3,1-6.

GHVN:
Thánh Francesco Gil Federich Tế (1745), OP, linh mục, và thánh Matteo Alonso Liciniana Đậu (1745), OP, linh mục, tử đạo.

23   29   X       Thứ Năm.
1Sm 18,6-9–19,1-7;  Mc 3,7-12.
 
                       
Xin cầu nguyện cho cha     
Jean Louis Purguy (Lý) (+1984).

24   30   Tr      Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Sm 24,3-21;  Mc 3,13-19.
 
Kỷ niệm 30 năm linh mục
Cha Micae Trần Thế Hải.

LƯU Ý:
Hôm nay là ngày cuối năm Kỷ Hợi, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

 
NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ 2020

25 01.01  Tr      Thứ Bảy. MÙNG MỘT TẾT CANH TÝ,
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
Lễ Giao Thừa:
Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).
THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.
                       
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.


Bổn mạng:
* Các cộng đoàn:  
Xitô Phước Sơn (OC), Rừng lạnh; Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC), BMT; Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC), Quảng Phúc; Lộ Đức, Đa Minh Tam Hiệp (Phú Long).

26   02   X       CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Thánh vịnh tuần III.
Is 8,23b–9,3; Tv 26,1.4.13-14; 1Cr 1,10-13.17;Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17).
(Không cử hành lễ Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục).
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr).
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376).
Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6.
                              
GIÁO HUẤN SỐ 9

NHIỆM CỤC BÍ TÍCH
Ngày lễ Ngũ Tuần, nhờ việc tuôn ban Chúa Thánh Thần, Hội Thánh được biểu lộ cho trần gian (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 6). Hồng ân của Thần Khí khai mở một thời đại mới trong “việc phân phát các mầu nhiệm: đó là thời đại của Hội Thánh, trong thời gian kéo dài này, Đức Kitô, nhờ phụng vụ của Hội Thánh Người, biểu lộ, làm hiện diện và truyền thông công trình cứu độ của Người “cho tới khi Chúa đến” (1 Cr 11,26). Trong thời đại này của Hội Thánh, Đức Kitô từ nay sống và hành động trong và với Hội Thánh Người một cách mới, riêng cho thời đại mới này. Người hành động qua các bí tích; truyền thống chung của Hội Thánh, Đông phương cũng như Tây phương, gọi đó là “Nhiệm cục bí tích”: nhiệm cục này cốt tại việc truyền thông (hoặc “phân phát”) hoa trái của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô trong việc cử hành phụng vụ “bí tích” của Hội Thánh.
Do đó, trước hết, cần phải trình bày “việc phân phát bí tích”. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn bản chất và những khía cạnh cốt yếu của việc cử hành phụng vu.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1076)

27   03   Tr      Thứ Hai. MÙNG BA TẾT,
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.                
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30.
Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr)
2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

28   04   Tr      Thứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Sm 6,12b-15.17-19;  Mc 3,31-35.
                  
Bổn mạng

Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.

29   05   X       Thứ Tư.
2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

30   06   X       Thứ Năm.
2Sm 7,18-19.24-29;  Mc 4,21-25.
GHVN: Thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1860), OP, linh mục, tử đạo.

31   07   Tr      Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco, linh mục.
Lễ nhớ.
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17;  Mc 4,26-34.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...