Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2020


Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI - 2020

 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội: Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

 
THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

01 15.8   Tr      Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO.Lễ kính.
                        Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); 
                        Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.

                       
Bổn mạng
:
Giáo xứ Êa Kmar (GS)
* Các cộng đoàn:  An Bình, NVHB ( An Bình); Bù Đăng, NVHB (Bù Đăng); Buôn Hằng, NVHB; Kim Mai, NVHB (Kim Mai); Lưu trú sắc tộc Têrêxa, NVHB; Mai Thiên Ân, NVHB (Êa Kmar); Sơn Mai, NVHB (Gia Nghĩa); NVHB Thanh Tuyển Viện NVHB (BMT); Thiên Sa, NVHB (Buôn Hô); Tuổi Ngọc, NVHB (Long Điền); Đồng Xoài - Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế; Xuân Sơn - MTG Bà Rịa (Vinh An).
                       
Ngày trung thu. Cầu cho thiếu nhi.
                        (Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).

02   16   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
                        Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
                        Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03   17   X       Thứ Bảy đầu tháng.
                        G 42,1-3.5-6.12-16;  Lc 10,17-24.
                       
Xin cầu nguyện cho quý cha:

                        Giuse Phạm Minh Đức (+1994); Phanxicô X. Nguyễn Đức Hạnh (+2009); Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).

04   18   X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Is 5,1-7;  Tv 79,9.12.13-14.15-16.19-20;
                        Pl 4,6-9;  Mt 21,33-44.
                       Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
                        Cv 1,12-14;
                        Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55;
                        Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.
                               
CMTC:

* Các giáo xứ:  Dũng Lạc (CT); Phú Riềng (ĐX); Quảng Phúc (GN).
* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).
                        (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ).
                       
Bổn mạng
cha Trương Hồng Chương.

GIÁO HUẤN SỐ 45
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC TIN (TT)
Đức tin của Hội Thánh có trước đức tin của tín hữu, là người được mời gọi gắn bó với đức tin của Hội Thánh. Khi cử hành các bí tích, Hội Thánh tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận từ các Tông Đồ. Từ đó có câu thành ngữ cổ: “Lex orandi, lex credendi”, nghĩa là “Luật cầu nguyện, luật đức tin” (hay như lời Ông Prospêrô Aquitanô, vào thế kỷ thứ 5: “Legem credendi lex statuat supplicandi”, nghĩa là “Luật của việc khẩn cầu ấn định luật của đức tin”). Luật của việc cầu nguyện là luật của đức tin. Hội Thánh tin như Hội Thánh cầu nguyện. Phụng vụ là yếu tố cấu thành của Truyền thống thánh thiện và sống động (x. Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Dei Verbum, 8).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1124)

05   19   X       Thứ Hai. Gl 1,6-12;  Lc 10,25-37.

06   20   X       Thứ Ba. Thánh Brunô linh mục.
                        Gl 1,13-24;  Lc 10,38-42.
                       
GHVN:
Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung (1858), tử đạo.

07   21   Tr      Thứ Tư. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ (Tr).
                        Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7);  Lc 1,26-38.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ: 
Đồng Xoài (ĐX), Đức Liễu (ĐX).
* Các giáo họ: Minh Hưng (Gx. Bù Đăng - ĐX); Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Duy Linh  (Gx. Thánh Tâm – CT); Mân Côi (Gx. Tân  Lợi – MT); Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN); Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM). 
* Các cộng đoàn: Mân Côi, NVHB (Long Hà); MTG Khiết Tâm - Mai Hòa (Gx.Tân Hòa); Rosa NVHB (Gx. Thiên Đăng).
 
08   22   X       Thứ Năm. Gl 3,1-5;  Lc 11,5-13.
                                   
Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09   23   X       Thứ Sáu. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gl 3,7-14;  Lc 11,15-26.

10   24   X       Thứ Bảy. Gl 3,22-29;  Lc 11,27-28.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11   25   X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        Is 25,6-10a;  Tv 22,1-3a.3ab-4.5.6;
                        Pl 4,12-14.19-20;  Mt 22,1-14 (hay 1-10)
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr)).
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Lê Tùy (1833), linh mục, tử đạo.
                               
CMTC:

* Các giáo xứ:  Quỳnh Ngọc (MT); Bùi Phát (GN); Long Điền (PL); Đồng Nai (ĐX); Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Tân Lợi – MT); Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - CT).

GIÁO HUẤN SỐ 46
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC TIN (TT)
Không một nghi thức bí tích nào có thể được sửa đổi hay tùy tiện thêm bớt theo sở thích của thừa tác viên hay cộng đoàn. Chính thẩm quyền tối cao của Hội Thánh cũng không thể thay đổi phụng vụ theo sở thích của mình, nhưng chỉ được làm vậy trong sự vâng phục đức tin và tôn kính cách đạo hạnh mầu nhiệm của phụng vụ. Ngoài ra, bởi vì các bí tích diễn tả và phát huy sự hiệp thông đức tin trong Hội Thánh, nên luật cầu nguyện (lex orandi) là một trong những tiêu chuẩn cốt yếu của việc đối thoại nhằm tái lập sự hợp nhất các Kitô hữu (x. Công Đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Unitatis redintegratio, 2).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1125, 1126)

12   26   X       Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31–5,1;
                        Lc 11,29-32.

13   27   X       Thứ Ba. Gl 5,1-6;  Lc 11,37-41.

14   28   X       Thứ Tư. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Gl 5,18-25;  Lc 11,42-46.

15   29   Tr      Thứ Năm. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Ep 1,1-10;  Lc 11,47-54.
                       
Bổn mạng CĐ NVHB Thác Mơ (Phước Long)

16   30   X       Thứ Sáu. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr) và thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr). Ep 1,11-14;  Lc 12,1-7.

17   1.9  Đ       Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                        Ep 1,15-23;  Lc 12,8-12.
                       
GHVN:
Thánh Phanxicô Isidore Gagelin – Kính (1833), MEP, linh mục, tử đạo.

18   2     X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
                      Thánh vịnh tuần I.
                        Is 45,1.4-6;  Tv 95,1.3.4-5.7-8.9-10ac;
                        1Tx 1,1-5b;  Mt 22,15-21.
                      Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr). Is 2,1-5 (hay Gn 3,10–1,11); Tv 18a,2-3.4-5ab; Rm 10,9-18 (hay Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8);  Mc 16,15-20.
                        Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
     Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.
                        (Không cử hành lễ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính).
                    
CMTC:
* Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Nam Thiên (BH); Mẫu Tâm (MT); Phước Bình (PL).
* Giáo họ Minh Hưng (Gx. Bù Đăng - ĐX).
                       
Bổn mạng
* Các Cộng Đoàn: Nữ Vương HB (Phước Bình); Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn BMT (Gx. Thánh Tâm)
* Cha Vũ Đình Lưu, Xitô PS.   

Kỷ niệm 17 năm linh mục:
Cha Giuse Đinh Đức Huỳnh, SSS.

GIÁO HUẤN SỐ 47
CÁC BÍ TÍCH CỦA ƠN CỨU ĐỘ
Khi được cử hành cách xứng đáng trong đức tin, các bí tích ban ân sủng mà chúng biểu lộ (x. Công Đồng Triđentinô). Các bí tích đều hữu hiệu, bởi vì chính Đức Kitô hành động trong chúng: chính Người là Đấng rửa tội, chính Người là Đấng hành động trong các bí tích của Người để truyền thông ân sủng mà bí tích biểu lộ. Chúa Cha luôn nhận lời cầu nguyện của Hội Thánh của Con Ngài, vì trong kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần của mỗi bí tích, Hội Thánh biểu lộ đức tin của mình vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cũng như lửa biến đổi mọi thứ nó chạm tới thành lửa, Chúa Thánh Thần cũng biến đổi những gì được trao phó cho quyền năng của Ngài thành sự sống thần linh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1127)

19   3     X       Thứ Hai. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 2,1-10;  Lc 12,13-21.
                       
Bổn mạng cha Nguyễn Đình Trọng, Xitô PV

20   4     X       Thứ Ba. Ep 2,12-22;  Lc 12,35-38.

Kỷ niệm 10 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21   5     X       Thứ Tư. Ep 3,2-12;  Lc 12,39-48.

Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Quốc Đạt, CM.
 
22   6     X       Thứ Năm. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). (Được tuyên thánh ngày 27.04.2014)
                        Ep 3,14-21;  Lc 12,49-53.
                       
Bổn mạng
Cộng đoàn Xitô Phước Bình (Gx Hòa An)

23   7     X       Thứ Sáu. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Ep 4,1-6;  Lc 12,54-59.
                       
GHVN: Thánh Phaolô Tống Viết Bường (1833), tử đạo.
                       
Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

24   8     X       Thứ Bảy. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 4,7-16;  Lc 13,1-9.
                       
GHVN:

Thánh Giuse Lê Đăng Thị (1860), tử đạo.

25   9     X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
                               Thánh Vịnh tuần II.
                               Xh 22,20-26; Tv 17,2-3a.3bc-4.47.51ab;
                               1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.
                               
CMTC:

* Các giáo xứ: Vinh Quang (BH); Bù Đăng (ĐX); Nghi Trung (GN); Chính Tâm (CT).

GIÁO HUẤN SỐ 48
CÁC BÍ TÍCH CỦA ƠN CỨU ĐỘ (TT)
Đây là ý nghĩa của điều Hội Thánh khẳng định (x. Công Đồng Triđentinô) : các bí tích hữu hiệu “do sự” - ex opere operato – (do chính hành động bí tích được thực hiện), nghĩa là chúng hữu hiệu nhờ công trình cứu độ của Đức Kitô đã được hoàn thành một lần cho mãi mãi. Từ đó, có hệ luận này là: “Bí tích không mang lại hiệu quả nhờ sự công chính của người trao ban hay người lãnh nhận, nhưng nhờ quyền năng của Thiên Chúa” (Thánh Tôma Aquinô). Khi một bí tích được cử hành theo đúng ý hướng của Hội Thánh, thì quyền năng của Đức Kitô và của Thần Khí Người hành động trong và qua bí tích ấy, chứ không lệ thuộc vào sự thánh thiện bản thân của thừa tác viên. Tuy nhiên, các hoa trái của các bí tích cũng tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1128)

26   10   X       Thứ Hai. Ep 4,325,8;  Lc 13,10-17.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27   11   X       Thứ Ba. Ep 5,21-33;  Lc 13,18-21.           

28   12   Đ       Thứ Tư. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                        Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.
                       
GHVN:
Thánh Gioan Đoàn Viết  Đạt (1798), linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng
cha Hoàng Kim Quang.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        JB. Nguyễn Đình San (+2002)
 
29   13   X       Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

30   14   X       Thứ Sáu. Pl 1,1-11;  Lc 14,1-6.

31   15   X       Thứ Bảy. Pl 1,18b-26;  Lc 14,1.7-11.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...