Lịch Phụng vụ Tháng Mười Hai - 2019


Lịch Phụng vụ Tháng Mười Hai - 2019 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho các quốc gia biết ưu tiên lo cho trẻ em: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ.

NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 2019-2020

 
DL ÂL  Màu lễ phục          

01   6.11 Tm   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: NĂM A.
Is 2,1-5;  Tv 121,1-2.4-5.6-7.8-9; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.                                 

CMTC:
* Các giáo xứ:
Thánh Linh (MT); Phúc Bình (ĐM); Đăk Ân (PL).
* Các giáo họ:
Đăng Hà (Gx. Thống Nhất -ĐX); Lạc Thiện (Gx. Giang Sơn - GS).
                                     
Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

GIÁO HUẤN SỐ 1

CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO
TẠI SAO CÓ PHỤNG VỤ?

Trong Tín biểu, Hội Thánh tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và “thiên ý nhiệm mầu là kế hoạch yêu thương” (Ep 1,9) của Ngài đối với tất cả các thụ tạo: Chúa Cha hoàn tất “thiên ý nhiệm mầu” của Ngài khi ban Con yêu dấu và Thánh Thần Ngài để cứu độ trần gian và để tôn vinh Danh Ngài. Đó là mầu nhiệm của Đức Kitô (x. Ep 3,4) được mạc khải và thực hiện trong lịch sử, theo một kế hoạch, một “sự an bài” được tổ chức cách khôn ngoan mà thánh Phaolô gọi là “mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài” (Ep 3,9) và truyền thống giáo phụ gọi là “Nhiệm cục của Ngôi Lời Nhập Thể” hay “Nhiệm cục cứu độ”.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1066)
 
02   07   Tm    Thứ Hai.
Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

03   08   Tr      Thứ Ba. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59, 8c).
1Cr 9,16-19.22-23;  Tv 116,1.2; Mc 16,15-20.
                       
Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Duy Hòa (MT); Kim Mai (MT); Tân Hòa (GS); Đăk Nhau (ĐX).
* Các giáo họ:  Bù Ha (Gx. An Bình – PL);  Suối Minh (Gx. Long Điền - PL); Lạc Thiện (Gx. Giang Sơn - GS); Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Phanxicô (Gx. Châu Sơn - MT); Hòa Thuận (Gx.Thiên Hoa - GN); Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước – GN); Thuận Khánh (Gx. Thuận Tâm - CT); Khắc Khoan (Đức Hạnh - PL)
* Các cộng đoàn: Phanxicô Xaviê Tân Lập; Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR); Emmanuel NVHB (Đồng Xoài); Phan Sinh NVHB (Nam Thiên); Khiết Tâm Nha Trang (Thuận Hòa).
Quý cha: Hoàng Văn Chương; Trần Văn Đoàn; Nguyễn Ngọc Hoàng; Phạm Bá Lễ; Trần Hồng Linh; Cha Chưởng Ấn Nguyễn Kim Long; Vũ Văn Luân; Nguyễn Thanh Phong, OP.
 
Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha:
GB Hà Văn Ánh; Giuse Bùi Công Chính; Giuse Nguyễn Văn Khánh.

04   09   Tm    Thứ Tư. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

05   10   Tm    Thứ Năm đầu tháng.
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

06   11   Tm    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr).
Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (1861), OP, thầy giảng, tử đạo.

Bổn mạng cha Nicôla Lưu Nhất Tâm.

07   12   Tr      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 30,19-21.23-26;  Mt 9, 35–10,1.5a.6-8.           
 
Kỷ niệm 14 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR.

Tiết khí: Đại tuyết (tuyết dày).

08   13  Tm    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần II.  
Is 11,1-10;  Tv 71,1-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9;  Mt 3,1-12.
(Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội dời qua ngày thứ Hai 9-12).
                       
CMTC:

* Các giáo xứ:
Phúc Thành (ĐM); Đăk Nhau (ĐX).
* Giáo họ:
Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN).
                         
GIÁO HUẤN SỐ 2

TẠI SAO CÓ PHỤNG VỤ? (TT)

Công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách trọn hảo này, đã được tiên báo trong Cựu Ước qua những công trình vĩ đại của Chúa, nay được Đức Kitô thực hiện, đặc biệt bằng mầu nhiệm Vượt Qua, nghĩa là bằng cuộc tử nạn hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Người ; qua đó, ‘Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để tái lập sự sống’. Chính từ cạnh sườn Đức Kitô an nghỉ trên thập giá mà bí tích kỳ diệu của toàn thể Hội Thánh đã được phát sinh” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 5). Vì vậy, trong phụng vụ, Hội Thánh chủ yếu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, qua mầu nhiệm đó, Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu độ chúng ta.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1067)

09   14   Tr      Thứ Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Điđacô).
St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.
                         
Bổn mạng:
* Đài Đức Mẹ Thác Mơ (Bổn mạng giáo hạt Phước Long) - Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Vinh Đức (BH); Châu Sơn (MT); Kim Châu (GS); Nghi Xuân (GN); Vinh An (ĐM); Thiên Hoa (GN); Êa H’leo (BH); Bình Minh (ĐX).
* Các giáo họ: Đăng Hà (Gx. Thống Nhất - ĐX); Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc - CT); Long Hưng (Gx. Bù Nho -PL); Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT); Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình - ĐM; An Hòa (Gx Thiên Hoa - GN); Tân Lập (Gx. Kitô Vua - ĐM)
* Các cộng đoàn: Đan Viện Thiên Hòa; Xuân Hòa, Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (CM); Hiến sĩ Đức Mẹ VN, (Phước Tín); Thiên Ân NVHB (Thiên Ân); Mẫu Tâm NVHB (Mẫu Tâm); Đức Ân, MTG Khiết Tâm (Kim Mai); Duy Hòa - Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC); Đăk Som, Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC)I; MTG Quy Nhơn (Xã Đoài).

10   15   Tm    Thứ Ba.
Is 40,1-11;  Mt 18,12-14. 
                       
Xin cầu nguyện cho cha
Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+1978).

11   16   Tm    Thứ Tư. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).
Is 40,25-31;  Mt 11,28-30.

Xin cầu nguyện cho cha     
Phaolô Lê Thanh Thiên (+2010).
 
12   17   Tm    Thứ Năm. Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Is 41,13-20;  Mt 11,11-15.
(hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c;  Lc 1,39-47).
GHVN: Thánh Simon Phan Đắc Hòa (1840), tử đạo.

13   18   Đ       Thứ Sáu. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Is 48,17-19;  Mt 11,16-19.
                       
Bổn mạng

Cộng đoàn Diệu Ân NVHB (Vinh Hòa).
 
14   19   Tr      Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Hc 48,1-4.9-11;  Mt 17,10-13.

15   20   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần III.
Is 35,1-6a.10;  Tv 145,6c-7.8-9a.9bc-10; Gc 5,7-10;  Mt 11,2-11.
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
CMTC:
* Giáo xứ Chi Lăng (MT).
* Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn – GS); Hòa Thuận (Gx Thiên Hoa - GN).

GIÁO HUẤN SỐ 3

TẠI SAO CÓ PHỤNG VỤ? (TT)

Hội Thánh loan báo và cử hành mầu nhiệm này của Đức Kitô trong phụng vụ của mình, để các tín hữu được sống nhờ mầu nhiệm đó và làm chứng cho mầu nhiệm đó trong trần gian: “Nhờ phụng vụ, nhất là trong hy tế Thánh Thể của Chúa, ‘công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện’. Phụng vụ góp phần rất nhiều để giúp các tín hữu, qua cuộc sống mình, diễn tả và biểu lộ cho người khác mầu nhiệm Đức Kitô và bản chất đích thực của Hội Thánh” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 2). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1068)
 
16   21   Tm    Thứ Hai.
Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

LƯU Ý:

Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31-12.
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

2) Thánh Lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
 
17   22   Tm    Thứ Ba.
St 49,1-2.8-10;  Mt 1,1-17.

18   23   Tm    Thứ Tư.
Gr 23,5-8;  Mt 1,18-24.
GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Đường (1838), thầy giảng; thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (1838), thầy giảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật (1838), thầy giảng, tử đạo.

19   24   Tm    Thứ Năm. Tl 13,2-7.24-25a;  Lc 1,5-25.
GHVN: Thánh Fx. Hà Trọng Mậu (1839), OP, thầy giảng; thánh Đa Minh Bùi Văn Úy (1839), OP, thầy giảng; thánh Aug. Nguyễn Văn Mới (1839), giáo dân Đa Minh; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ (1839), giáo dân; thánh Steph. Nguyễn Văn Vinh (1839), giáo dân Đa Minh, tử đạo.
 
Kỷ niệm:
*48 năm Lm. cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu.
*50 năm Lm. cha Aug. Hoàng Đức Toàn.

20   25   Tm    Thứ Sáu.
Is 7,10-14;  Lc 1,26-38.

21   26   Tm    Thứ Bảy. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Dc 2,8-14 (Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Thi (1839), linh mục và thánh Anrê Trần An Dũng (1839), linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng các giáo xứ:

Dũng Lạc (CT); Phước Long (PL)
      
Kỷ niệm 20 năm linh mục
Cha Gioan Nguyễn Hoài An, SVD.

22   27   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
Thánh vịnh tuần IV.
Is 7,10-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; Rm 1,1-7;  Mt 1,18-24.

Tiết khí: Đông chí (giữa đông).

GIÁO HUẤN SỐ 4

THUẬT NGỮ “PHỤNG VỤ” NGHĨA LÀ GÌ?

Thuật ngữ “phụng vụ”, theo gốc chữ, có nghĩa là “công vụ”, “việc phục vụ nhân danh dân cho dân”. Trong truyền thống Kitô giáo, thuật ngữ này có nghĩa là dân Thiên Chúa dự phần vào “công việc của Thiên Chúa” (x. Ga 17,4). Qua phụng vụ, Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc và Thượng Tế của chúng ta, tiếp tục công trình cứu chuộc chúng ta trong Hội Thánh, với Hội Thánh và nhờ Hội Thánh của Người.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1069)

23   28   Tm    Thứ Hai. Thánh Gioan Kêty, linh mục
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
GHVN: Thánh Jean Théophane Vénard Ven (1860), MEP, linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng

Giáo họ Bom Bo 1 (Gx Bình Minh – ĐX).
                       
Xin cầu nguyện cho cha
Đa Minh Vũ Đức Hậu (+2017).
 
24   29   Tm    Thứ Ba.
Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;  Lc 1,67-79.
Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).
Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29. Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25
(hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

 
MÙA GIÁNG SINH 2019

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

CẦN LƯU Ý:

Lễ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Các Linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951, 1).  Không được cử hành thánh lễ an táng.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh: được cử hành lễ an táng.

Cử hành lễ nhớ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ ghi trong lịch chung, thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.

25   30      Tr    Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6; Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
                       
Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.
26 01.12  Đ       Thứ Năm.
NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.
Lễ kính.
Cv 6,8-107,54-59; Tv 30,3cd-4.6 và 8ab.16bc và 17; Mt 10,17-22.
Được cử hành lễ an táng.
                       
Bổn mạng

Cha Tổng đại diện Steph. Nguyễn Văn Đậu.
                       
Xin cầu nguyện cho cha
     
Phanxicô Phan Đình Cư (+1962).

27   02   Tr      Thứ Sáu. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Ga 1,1-4;  Tv 96,1-2.5-6.11-12; Ga 20,2-8.
Được cử hành lễ an táng.
                       
Bổn mạng quý cha:

Bùi Quang Đạo; Nguyễn Sơn; Y Xuất Luka. Nguyễn Hoài An, SVD; Đinh Quốc Tĩnh, SVD.
 
Kỷ niệm 02 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hán Duy Hạp, SVD;
Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD.

28   03   Đ       Thứ Bảy. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7cd-8;  Mt 2,13-18.
Được cử hành lễ an táng.
 
Kỷ niệm 07 năm linh mục
Cha Giuse-Tuấn Trần Tiến Cùng, Xitô PS.
                       
Xin cầu nguyện cho cha
     
Giuse Đỗ Văn Tháp (+2011).

29   04   Tr      CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. (Không cử hành lễ Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo).
Hc 3.3-7.14-17a;  Tv 127,1-2.3.4-5; Cl 3.12-21;  Mt 2,13-15.19-23.

CMTC:
Các giáo xứ:  
Kim Hòa (GS); Đồng Xoài (ĐX).
                       
Bổn mạng:

Giáo xứ Thanh Hòa (PL).
Các giáo họ Kim Sơn (Gx. Giang Sơn – GS); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM).
Các cộng đoàn:  
Thánh Gia Phước Tín; Nazareth - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (DM) –(Duy Hòa); Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (Phúc Lộc); Nữ Vương Hòa Bình (Châu Sơn).

GIÁO HUẤN SỐ 5

THUẬT NGỮ “PHỤNG VỤ” NGHĨA LÀ GÌ? (TT)

Thuật ngữ “phụng vụ” trong Tân Ước được dùng để chỉ không những việc cử hành phụng tự thần linh (x. Cv 13,2 ; Lc 1,23), mà còn cả việc loan báo Tin Mừng (x. Rm 15,16 ; Pl 2,14-17.30) và việc thực thi bác ái (x. Rm 15,27 ; 2 Cr 9,12 ; Pl 2,25). Trong tất cả những trường hợp này, vấn đề là phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong cử hành phụng vụ, Hội Thánh là người phục vụ, theo hình ảnh Chúa mình, là Đấng duy nhất “lo việc tế tự” (x. Dt 8,2.6), Hội Thánh được tham dự vào chức tư tế (phụng tự), tiên tri (loan báo) và vương đế (phục vụ bác ái) của Người:

“Vì thế, phụng vụ đáng được xem là việc thực thi trách vụ tư tế của Chúa Giêsu Kitô; trong đó, công cuộc thánh hoá con người được biểu thị bằng những dấu chỉ khả giác và được thực hiện cách riêng biệt theo từng dấu chỉ, và trong đó phụng tự công cộng vẹn toàn được thực thi bởi Nhiệm Thể Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là bởi Đấng là Đầu cùng với các chi thể của Người. Do đó, mọi cử hành phụng vụ, vì là công trình của Đức Kitô tư tế và của Thân Thể Người là Hội Thánh, đều là hành động thánh thiêng tuyệt hảo, không có một hành động nào khác của Hội Thánh hữu hiệu bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 7). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1070)

30   05   Tr      Thứ Hai. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Thánh vịnh tuần I.
1Ga 2,12-17;  Lc 2,36-40.

31   06   Tr      Thứ Ba. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Silvester I, giáo hoàng.
1Ga 2,18-21;  Ga 1,1-18.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...