Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu - 2020


Lịch Phụng Vụ Tháng Sáu - 2020 
Ý cầu nguyện:
Cầu xin Thánh Tâm mở lối: Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
01        10.4      Tr        Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên
Thánh vịnh tuần I.
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ. (Không cử hành lễ Thánh Justinô, Tử đạo. Lễ nhớ).
St 3,9-15.20; hay Cv 1,12-14. Tv 86 (87),1-2.3 và 5.6-7; Ga 19,25-27.
GHVN: Thánh Giuse Phạm Quang Túc (1862), tử đạo.

02        11        X         Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
GHVN: Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh (1862), tử đạo.

Kỷ niệm 03 năm linh mục quý cha:
Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB. Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.

03        12        Đ         Thứ Tư. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
GHVN: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (1862), tử đạo.

04 13        X         Thứ Năm đầu tháng.
2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.

05        14        Đ         Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37.
GHVN: Thánh Luca Vũ Bá Loan (1840), linh mục, tử đạo; Thánh Đa Minh Trần Văn Toại (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên (1862), tử đạo.
 
Kỷ niệm 02 năm linh mục:
Cha Giuse Phan Thanh Bình, CM.

Tiết khí: Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).

06        15        X         Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44.                             
GHVN:
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (1862); Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (1862) và Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (1862), tử đạo.

07 16    Tr         CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.
CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.
Xh 34,4b-6.8-9; Tv Đn 3,52.53.54.55.56; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

GHVN: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (1862), tử đạo;

CMTC
* Các giáo xứ: Kim Mai (MT); Thiên Hoa (GN); Thuận Tâm (CT).
* Các giáo họ: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - BH); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM); Long Hưng (Gx. Bù Nho – PL); Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát – GS).

Bổn mạng cha Trần Tiến Cùng, Xitô PS.

GIÁO HUẤN SỐ 28

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN TẠI HÓA MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ

Phụng vụ Kitô giáo không những gợi nhớ các biến cố đã giải thoát chúng ta, mà còn làm cho các biến cố đó hiện diện và tác động trong hiện tại. Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô được cử hành, chứ không phải được tái diễn; chỉ có các cuộc cử hành là được tái diễn; trong mỗi lần cử hành đều có sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho mầu nhiệm duy nhất được hiện tại hoá.

Kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần là lời khẩn cầu của vị tư tế nài xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hoá đến, để các lễ vật trở thành Mình và Máu Đức Kitô, và khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chính các tín hữu cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1104, 1105)

08        17        X         Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
1V 17,1-6; Mt 5,1-12.

Kỷ niệm 57 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự.

09        18        X         Thứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.

10        19        X         Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
 
11        20        Đ         Thứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
Cv 11,21b-2613,1-3; Mt 10, 7-13.
(hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5, 20-26).

Bổn mạng giáo xứ Kon H’ring (BH).
 
Kỷ niệm
* 10 năm linh mục quý cha:
Phêrô Ngô Xuân Thinh, SDB
Giuse Lê Văn Quốc, SVD
* 07 năm linh mục
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lộc, OMI.

12        21        X         Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.

13        22        Tr         Thứ Bảy. Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
GHVN: Thánh Nicola Bùi Đức Thể (1839) và Thánh Aug. Phan Viết Huy (1839), tử đạo.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Đức Lệ (ĐM); Nghi Lập (GN); Nghi Trung (GN); Xuân Hòa (ĐM); Vinh Hà (BH).
* Các giáo họ: Vinh Tân (Gx. Quảng Nhiêu-BH); Thiên Ân (Gx. Đăk Ân - PL ); Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức – BH); Trường Xuân (Gx. Gia Nghĩa - GN).
* Quý cha: Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Trương Trọng Tài; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Nguyễn Anh Tuấn, CM; Nguyễn Thanh Tường, CM; Bùi Văn Thiều, SMV.

14        23        Tr         CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

CMTC:
* Các giáo xứ: Thánh Tâm (CT); Phú Văn (PL); Tân Hòa (GS); Đồng Tín (ĐX); Đức Liễu (ĐX); Nhơn Hòa (PL); Vinh Hà (BH).
* Các giáo họ: Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT).

GIÁO HUẤN SỐ 29

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN TẠI HÓA MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ (TT)

Cùng với kinh Tưởng Niệm, kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần nằm ở trung tâm mỗi cuộc cử hành bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể:
“Bạn hỏi: Làm thế nào Bánh trở nên Mình Đức Kitô và Rượu trở nên Máu Đức Kitô? Tôi xin thưa với bạn: Chúa Thánh Thần ngự đến và thực hiện những điều đó, những điều vượt trên mọi lời nói và mọi tư tưởng …. Bạn chỉ cần nghe biết đó là bởi Chúa Thánh Thần; cũng như do Mẹ Thiên Chúa và bởi Chúa Thánh Thần, Chúa đã nhận lấy xác phàm cho Người và nơi chính mình Người” (Thánh Gioan Đamascênô, Expositio fidei, 86).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1106)
 
15        24        X         Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần III.
1V 21,1-16; Mt 5,38-42.

16 25    X         Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
GHVN: Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường (1862); Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo (1862); Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (1862) và Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên (1862), tử đạo.

17        26        X         Thứ Tư. 2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
GHVN: Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (1862), tử đạo.

18 27        X         Thứ Năm. Hc 48,1-15; Mt 6,7-15.

19        28        Tr         Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.
Đnl 7,6-11; Tv 102, 1-2.3-4.6-7.8 và 10; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
(Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr)).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Thánh Tâm (CT); Thuận Tâm (CT); Tình Thương (CT); Kim Phát (GS); Bù Nho (PL); Long Điền (PL); Bù Đăng (ĐX); Phước Tín (PL).
* Giáo họ: Kim Ngọc (Gx Thiên Phước – GN).

20        29        Tr         Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Mẫu Tâm (MT).

21        1.05      X         CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14.17.33-35; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
(Không cử hành lễ thánh Luy Gônzaga, tu sĩ, lễ nhớ).

Tiết khí: Hạ chí (giữa hè).

GIÁO HUẤN SỐ 30

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN TẠI HÓA MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ (TT)

Quyền năng biến đổi của của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ làm cho Nước Chúa mau đến và mầu nhiệm Cứu Độ chóng hoàn tất. Trong việc chờ đợi và trong niềm hy vọng, Ngài thật sự làm cho chúng ta được tham dự trước vào sự hiệp thông sung mãn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Được Chúa Cha, Đấng nhận lời khẩn cầu của Hội Thánh, sai đến, Chúa Thánh Thần ban sự sống cho những ai đón nhận Ngài và ngay từ bây giờ, đối với những kẻ ấy, Ngài là “bảo chứng” phần gia nghiệp của họ (x. Ep 1,14 ; 2 Cr 1,22).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1107)

22                 2 X          Thứ Hai. Lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
Lễ mừng các thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng giáo phận. Kỷ niệm 53 năm thành lập giáo phận BMT.
 
Kỷ niệm 52 năm linh mục
Cha Anrê Trần Xuân Cương.

Xin cầu nguyện cho quý cha:
Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
GB Phan Xuân Bang (+2001).

23        3          X         Thứ Ba.
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr)
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24        4          Tr         Thứ Tư. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6; Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26; Lc 1,57-66.80.

Bổn mạng:
* Các giáo xứ:
Êa Tul (BH); Kim Hòa (GS); Hưng Đạo (MT); Vinh Hương (ĐM); Thuận Phúc (CT); Hòa Nam (MT).
* Các giáo họ:
Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - GS); Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL); Hòa Thành (Gx. Buôn Hằng - CT).
* Cộng đoàn:
Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam (MF).
* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Nguyễn Công Phi; Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Nguyễn Minh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Cao Thanh Tâm; Nguyễn Thành Tâm; Nguyễn Quốc Thuần; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Lại Văn Mười, OP; Phạm Trọng Tình, O.Carm.
 
25   5          X         Thứ Năm.
2V 24,8-17; Mt 7,21-29.

Kỷ niệm 06 năm linh mục quý cha:
Giuse Vũ Đức Tân Châu, SMV; Giuse Ngô Quang Hiệp, SMV; Phêrô Phan Khắc Sùng, SMV; Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV;

26 6          X         Thứ Sáu. 2V 25,1-12; Mt 8, 1-4.
GHVN: Thánh Dom. Henares - Minh (1838), Giám mục OP. và Thánh Px. Đỗ Văn Chiểu (1838), Thầy giảng, tử đạo.
 
Kỷ niệm 45 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

27        7          X         Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17.
GHVN: Thánh Tôma Vũ Quang Toán (1840), Thầy giảng OP, tử đạo.
 
Kỷ niệm 51 năm linh mục
Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

28        8          X         CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
2V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
(Không cử hành Lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo; Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ)
Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19).
(Lưu ý: Đọc kinh chiều I lễ T. Phêrô và T. Phaolô TĐ, không đọc kinh chiều II - tuầnI).

CMTC:
* Các giáo xứ:
Nghi Lập (GN); Kitô Vua (ĐM).
* Các giáo họ:
Kim Ngọc (Gx Thiên Phước – GN).

Bổn mạng: Cha Irênê Nguyễn Bình Tĩnh
 
Kỷ niệm 08 năm linh mục Cha Maximilianô Maria Nguyễn Thế Hưng, CRM.

GIÁO HUẤN SỐ 31

ƠN HIỆP THÔNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Mục đích của sứ vụ Chúa Thánh Thần trong mọi hoạt động phụng vụ là để chúng ta được hiệp thông với Đức Kitô để làm nên Thân Thể Người. Chúa Thánh Thần như nhựa sống trong cây nho của Chúa Cha, mang lại hoa trái nơi các ngành nho (x. Ga 15,1-17 ; Gl 5,22). Trong phụng vụ, sự cộng tác mật thiết giữa Chúa Thánh Thần và Hội Thánh được thực hiện. Chính Ngài, Thần Khí của sự hiệp thông, luôn hiện diện trong Hội Thánh, và do đó, Hội Thánh là bí tích lớn của sự hiệp thông của Thiên Chúa, một bí tích quy tụ các con cái của Thiên Chúa còn đang tản mác. Hoa trái của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ, một cách không thể tách rời, sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh và sự hiệp thông huynh đệ (x. 1 Ga 1,3-7).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1108)

29        9          Đ         Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Bổn mạng
* Các giáo xứ: Buôn Hằng (CT); Thuận Hiếu (CT); Quỳnh Ngọc (MT); Nhân Cơ (GN); Bình Hà (GN); Phú Văn (PL); Phúc Lộc (ĐM).
* Các giáo họ: Long Tân (Gx. Bù Nho – PL); Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN); Khuê Ngọc Điền (Gx. Đông Sơn - GS); Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).
* Cộng đoàn: Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC)- (Chi Lăng).
* Quý cha: Trần Ngọc Anh; Phạm Đức Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Minh Hiển; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Mai Văn Nam; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Hùng Tiến; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Thanh; Trần Thanh Trực; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Thành Thiện; Võ Hữu Thọ; Lưu Thọ; Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục; Trần Thanh Truyền; Nguyễn Thanh Vũ; Phêrô Phạm Hữu Chí, OMI; Nguyễn Anh Dũng, SMV; Hán Duy Hạp, SVD; Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; Vũ Văn Hiếu, OP; Lương Văn Hiếu, SMV; Nguyễn Văn Phương, OP; Lê Văn Quyền, CSsR; Phan Khắc Sùng, SMV; Ngô Xuân Thinh, SDB; Cao Dương Đình Thời, OSB; Ngô Văn Trực, SSS; Nguyễn Trường Tú, SSS.
 
Kỷ niệm:
* 55 năm linh mục
Cha Giuse Đào Xuân Thanh.
* 09 năm linh mục
Cha Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc, SVD.

Xin cầu nguyện cho cha
JB. Nguyễn Thanh Thiện (+1999)

30        10        X         Thứ Ba. Các thánh tử dạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
Am 3,1-84,11-12; Mt 8, 23-27.
GHVN: Thánh Vinh sơn Đỗ Yến (1838) Linh mục OP, tử đạo.

Xin cầu nguyện cho cha
 VS. Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998).
 
Kỷ niệm 02 năm linh mục
Cha Giuse Maria Trần Văn Tài, CSsR.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...