Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2020


Lịch phụng vụ THÁNG TÁM - 2020

 
 

 

Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho môi trường biển: Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thuỷ thủ, người đánh cá và gia đình họ luôn được bình an.

 
 
1   12.6   Tr      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
                              
GHVN:
Thánh Bênađô Võ Văn Duệ (1838), linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (1838), OP, Linh mục, tử đạo.

Xin cầu nguyện cho cha :  
                        Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

LƯU Ý:

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).

Vậy ơn Đại xá Portiuncula là gì? Xin trình bày như sau:

PORTIUNCULA có nghĩa là: “Thửa đất nhỏ”, đây là một thửa đất gần Assisi mà vào năm 1210 các Đan Sĩ Biển Đức đã giao cho Thánh Phanxico và các anh em sử dụng làm nơi tu trì. Ở đó có một Nhà Nguyện nhỏ đổ nát và Thánh Phanxico cùng anh em sửa lại (hiện nay Nhà Nguyện này nằm giữa Đại Thánh Đường Santa Maria Degli Angeli).

Tại đây Thánh Phanxicô đã thấy thị kiến Đức Mẹ ở giữa các Thiên Thần và hứa là mỗi lần ai viếng Nhà Nguyện này ngày 02 tháng 08 thì được một ơn Đại Xá chỉ cho người đã qua đời. Được Đức Giáo Hoàng Honorio III ban phép, năm 1216 Thánh Phanxico đã công bố ơn Đại Xá PORTIUNCULA.

Về sau ơn này được mở rộng cho các Nhà Thờ Giáo xứ. Trước đây quen gọi là “Viếng ra vào”, vì mỗi lần viếng phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 Kinh Kính Mừng, 6 Kinh Sáng Danh thì được một ơn Đại Xá.

Nhưng hiện nay, việc hưởng ơn Đại Xá này được qui định như sau: Từ trưa ngày 01/8 cho đến nửa đêm ngày 02/8, “Ai viếng Nhà Thờ Giáo xứ, đọc 1 kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula, với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng”. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi.

Kính mong Quí Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh đọc và giải thích cho bà con giáo dân để mọi người có thể hưởng ơn Đại Xá này.
 
02   13   X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Is 55,1-3; Tv 144,8-9.15-16.17-18;
                        Rm 8,35.37-39;  Mt 14,13-21.
                        (Không cử hành lễ thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr)).
  
CMTC:

* Các giáo xứ: Thuận Hiếu (CT); Châu Sơn (MT); Thuận Phú (ĐX).

GIÁO HUẤN SỐ 36
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC KITÔ
“Dựa vào giáo lý của các Sách Thánh, vào các truyền thống Tông Đồ … và sự đồng tâm nhất trí của các Giáo phụ” (Công Đồng Triđentinô), chúng tôi tuyên xưng rằng “tất cả các bí tích của Luật Mới … đều do Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta thiết lập” (Công Đồng Triđentinô). Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, trong quãng đời ẩn dật cũng như trong thừa tác vụ công khai của Người, đều có tính chất cứu độ. Chúng tham dự trước vào quyền năng của mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Chúng loan báo và chuẩn bị những gì Người sẽ ban cho Hội Thánh khi mọi sự được hoàn tất. Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô là nền tảng cho những gì Người ban phát trong các bí tích nhờ các thừa tác viên của Hội Thánh Người, bởi vì “điều hữu hình nơi Đấng cứu độ chúng ta được chuyển vào trong các bí tích” (Thánh Lêô Cả).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1114, 1115)

03   14   X       Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        JB. Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04   15   Tr      Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.
                        Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.  
              
Bổn mạng:

* Cộng đoàn MTG Nha Trang (Vinh An)
* Cha Ngô Hồng Phúc, SVD.

Kỷ niệm:
* 11 năm linh mục
   Cha Fx. Nguyễn Thanh Phong, OP.
* 08 năm linh mục
   Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP.
* 06 năm linh mục:
   Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP.
   Cha GB. Lại Văn Mười, OP.
* 02 năm linh mục:
   Cha Giuse Đỗ Văn Phi, OP.
                  
Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990).

05   16   X       Thứ Tư.
                        Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
                        Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
                        (Hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a;  Lc 11,27-28).
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06   17   Tr      Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
                        Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19);
                        Tv 96,1-2.5-6.9;  Mt 17,1-9.

07   18   X       Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ) và thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
                      Nk 2,1.33,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        Giuse Hoàng Y (+1969)

 
                        Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

08   19   Tr      Thứ Bảy. Thánh Đa Minh, linh mục.
                        Lễ nhớ. Kb 1,122,4;  Mt 17,14-20.
                              
Bổn mạng
* Giáo xứ Bùi Phát (GN).
* Cộng đoàn: MTG Tân Việt (Bù Đăng); MTG Phan Thiết (Nhân Cơ).
* Quý cha: Phạm Sĩ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đ.Ô. Hà Duy Khâm; Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

09   20   X       CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        1V 19, 9a.11-13a; Tv 84,9b.10.11-12.13-14;
                        Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
                        (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ). 
.                             
CMTC:

* Giáo xứ Tân Tiến (PL).
* Các giáo họ: Phanxicô (Gx. Châu Sơn - MT); Bù Tam (Gx. An Bình – PL).

GIÁO HUẤN SỐ 37
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC KITÔ (TT)
Là “những năng lực phát ra” từ thân thể Đức Kitô (x. Lc 5,17 ; 6,19 ; 8,46), Đấng hằng sống và ban sự sống, là những hành động của Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trong thân thể Đức Kitô là Hội Thánh, các bí tích là “những kỳ công của Thiên Chúa” trong Giao Ước Mới và vĩnh cửu.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1116)

10   21   Đ       Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
                        2Cr 9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9;
                        Ga 12,24-26.

11   22   Tr      Thứ Ba. Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.
                        Ed 2,83,4;  Mt 18,1-5.10.12-14.

12   23   X       Thứ . Thánh Joanna Phanxica Chantal,
                        nữ tu. Ed 9,1-7.10.18-22;  Mt 18,15-20.
                       
GHVN:
Thánh Giacôbê. Đỗ Mai Năm (1838), linh mục; thánh Antôn. Nguyễn Tiến Đích (1838) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (1838), tử đạo.
 
13   24   X       Thứ Năm. Lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 12,1-12;  Mt 18,2119,1.
                       
Kỷ niệm 57 năm linh mục

Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

14   25   Đ       Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                        Ed 16,1-15.60.63 (hay 16,59-63);  Mt 19,3-12.
                        Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-1616,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
                       
Bổn mạng: cha Nguyễn Thế Hưng, CRM.

15   26   Tr      Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  
                        Kh 11,19a12,1-6a.10ab;
                      Tv 44,10.11.12.15b-16;
                        1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.
                        (Lưu ý: Đọc kinh chiều II lễ Dức Mẹ Lên Trời, không đọc kinh chiều I - tuần III).
                       
Bổn mạng:

* Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (GS)
Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.

* Các giáo xứ: Thuận Hòa (CT); Vinh Quang (BH); Giang Sơn (GS); Đức Hạnh (ĐM); Phúc Bình (ĐM); Xuân Lộc (ĐM); Gia Nghĩa (GN); Thiên Ân (GN); Tân Lập (ĐX); Thuận Lợi (ĐX); Phước Sơn (PL); Đồng Tín (ĐX); Phú Xuân (BH); Quảng Phú (ĐM).
 
* Các giáo họ: Bù Tam (Gx An Bình – PL); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM); Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS) ; La Vang (Gx. Vinh An - ĐM); Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).

* Các cộng đoàn: Thánh Thể Đoàn Kết (SSS); Đức Mẹ La Vang; Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo, (RNDM); Thiên Ân - MTG Khiết Tâm - Hương Sơn.

16   27   X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
                      Thánh vịnh tuần IV.
                        Is 56,1.6-7;  Tv 66,2-3.5.6.8;  
                        Rm 11,13-15.29-32;  Mt 15,21-28.
                        (Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Hungari (Tr)).
                       
CMTC:

* Giáo xứ Kim Phát (GS).
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX).
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

GIÁO HUẤN SỐ 38
CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH
Nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn đưa Hội Thánh vào “sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13), Hội Thánh dần dần nhận ra kho tàng này mà mình đã lãnh nhận từ Đức Kitô và xác định việc “ban phát” kho tàng ấy, cũng như Hội Thánh đã làm với Thư Quy các Sách Thánh và giáo lý đức tin, với tư cách là người quản lý trung tín các mầu nhiệm của Thiên Chúa (x. Mt 13,52 ; 1 Cr 4,1). Vì vậy, theo dòng thời gian, Hội Thánh xác định trong số các cử hành phụng vụ của mình, có bảy cử hành là những bí tích, theo nghĩa hẹp của từ này, do Chúa thiết lập.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1117)

17   28   X       Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
                       
Kỷ niệm 02 năm linh mục
Cha GB Phạm Trọng Tình, O.Carm.
 
18   29   X       Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

19   1.7  X       Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
                        Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
 
20   2     Tr      Thứ Năm. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

Xin cầu nguyện cho cha:
Gioan Baotixita Trần Ngọc Kha (+2012)

21   3     Tr      Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, (1838), tử đạo.

22   4     Tr      Thứ Bảy. Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
                              
Bổn mạng:

* Giáo họ
Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM).
* Các cộng đoàn: Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương NVHB (Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương – MTG Nha Trang (Hòa Bình); Trinh Vương Hóc Môn (Gx. Phúc Bình)

Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

23   5     X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Is 22,19-23; Tv 137,1-2a.2bc-3.6.8bc;
                        Rm 11,33-36;  Mt 16,13-20.
                        (Không cử hành lễ Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr)).
                       
CMTC:

* Các giáo xứ: Buôn Hằng (CT);
Đoàn Kết (MT); Bình Minh (ĐX).
* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – CT).

Kỷ niệm 12 năm linh mục quý cha:
Antôn Pađôva Nguyễn Anh Tuấn, CM.
Vinh sơn Mai Hoài Thương, CM.

GIÁO HUẤN SỐ 39
CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (TT)
Các bí tích là “của Hội Thánh” theo hai nghĩa: chúng là “do Hội Thánh” và “cho Hội Thánh”. Các bí tích là “do Hội Thánh” bởi vì Hội Thánh là bí tích của hành động của Đức Kitô - Đấng đang hoạt động trong Hội Thánh nhờ sứ vụ của Chúa Thánh Thần. Và các bí tích là “cho Hội Thánh”, “nhờ chúng mà Hội Thánh được xây dựng” (Thánh Augustinô ; Thánh Tôma Aquinô), bởi vì chúng biểu lộ và truyền thông cho con người, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm của sự hiệp thông của Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng là Một Chúa Ba Ngôi. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1118)

24   6     Đ       Thứ Hai. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ. TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14;
                        Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.
                       
Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha:
Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sĩ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương; Giuse Trần Văn Roãn.

25   7     X       Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
                        2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
                       
Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha: Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Phaolô Lương Văn Hiếu, SMV; Antôn Bùi Văn Thiều, SMV.

26   8     X       Thứ Tư. 2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

Đa Minh Đào Công Roanh (+1989).

27   9     Tr      Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.  
                        1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

28   10   Tr      Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
                       
Bổn mạng:

* Giáo xứ Phú Lộc (BH).
* Cha Augustino Hoàng Đức Toàn.

29   11   Đ       Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30   12   X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.     
                       Thánh vịnh tuần II.
                        Gr 20,7-9; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9;
                        Rm 12,1-2;  Mt 16,21-27.
                       
CMTC:
Giáo xứ Đồng Tâm (ĐX).

GIÁO HUẤN SỐ 40
CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (TT)
Hội Thánh, cùng với Đức Kitô là Đầu làm nên như “một con người màu nhiệm” (Đức Thánh Cha Piô XII, Thông điệp Mystici corporis), hành động trong các bí tích với tư cách là “cộng đoàn tư tế” “có tổ chức” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11). Nhờ bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, dân tư tế có khả năng cử hành phụng vụ; ngoài ra, có một số Kitô hữu, được lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, “được thiết đặt nhân danh Đức Kitô để chăn dắt Hội Thánh bằng lời và ân sủng của Thiên Chúa” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 11).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1119)

31   13   X       Thứ Hai. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...