GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
Sinh ngày: 20/10/1970           
Linh mục: 25/06/2014

Phụ tá Gx Bù Đăng - Phụ trách Gh Minh Hưng (hạt Đồng Xoài)
Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, T. tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0919.040.589
Email: josquanghiep@gmail.com* Bổ nhiệm:             

Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:          

- Cha Giuse Ngô Quang Hiệp (SMV) làm Quản xứ Minh Hưng - Giáo hạt Đồng Xoài.


(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...