PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
Sinh ngày: 04/01/1968           
Linh mục: 25/08/2016

Phụ tá Bù Đăng (hạt Đồng Xoài)
Địa chỉ: Tt. Đức Phong, huyện Bù Đăng, T. tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0919.456.354
Email: hoanghieunghi_411@yahoo.com.vn


* Bổ nhiệm:             

Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:        

- Cha Phaolô Lương Văn Hiếu (SMV) làm Quản xứ Phú Sơn – Giáo hạt Đồng Xoài.


(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...