GIUSE VÕ THANH DIỆU
GIUSE VÕ THANH DIỆU

Sinh ngày: 18/08/1981     
Linh mục: 25/09/2014
Phó xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn)
Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: 0908.853.463
Email: vodieuqm@yahoo.com


Thuyên chuyển Linh mục:
- Cha Giuse Võ Thanh Diệu (Phó xứ Giang Sơn – hạt Giang Sơn) Quản xứ Giáo xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil – Xã Nam Dong, huyện Cư Jut, Đăk Nông)
- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích (Quản xứ Phúc Thành – hạt Đăk Mil) nghỉ dưỡng tại Tòa Giám Mục.
(theo Thông tin tháng 02.2019 VP-TGM).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...