Linh Mục

Tĩnh Tâm Linh Mục GPBMT   10112020
/ 2413 / Giáo Phận Ban Mê Thuột

Tĩnh Tâm Linh Mục GP.BMT - 10.11.2020

Hành trình những ngày Tĩnh Tâm hàng giáo sĩ giáo phận Ban Mê Thuột năm nay (2020) bước sang ngày thứ hai.