THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 15 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

30/10/19 THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,22-30   GIỜ ĐÃ ĐIỂM “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13,27) Suy niệm: Ông chủ trong dụ ngôn quả là phũ phàng: đã không

THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

29/10/19 THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,18-21   NHỎ BÉ MÀ MẠNH MẼ “Hạt cải lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Lc 18,19) Suy niệm: “Nhỏ như hạt cải” là thành ngữ của người Do Thái, để chỉ những gì  bé

THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

28/10/19 THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ Lc 6,12-19   CÙNG ĐI VỚI CHÚA Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. (Lc 6,17) Suy niệm: Thầy Giê-su không chọn các Tông đồ một cách ngẫu nhiên, tùy hứng, theo cảm

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – C
/ 13 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – C

27/10/19 CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – C Lc 18,9-14   NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC THỨ THA “Người này khi trở xuống về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.” (Lc 18,14) Suy niệm: Tại sao người thu thuế được coi là công chính,

THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 18 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

26/10/19 THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 13,1-9   HOA TRÁI BỐN MÙA “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái. Nếu không, thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13,8-9) Suy

THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

25/10/19 THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 12,54-59   NHẬN RA DẤU CHỈ THỜI ĐẠI Đức Giê-su nói với đám đông: “Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56) Suy niệm:

THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 9 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

24/10/19 THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục Lc 12,49-53   SỰ BÌNH AN ĐÍCH THỰC “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?... Không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ.” ( Lc 12,51) Suy

THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 14 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

23/10/19 THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục Lc 12,39-48   SỐNG TRƯỞNG THÀNH DƯỚI CÁI NHÌN CỦA CHÚA “Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu ông chủ mới về’ thế rồi hắn bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái

THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 12 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

22/10/19 THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng Lc 12,35-38   TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN “Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về…” (Lc 12,36) Suy niệm: “Theo Kinh thánh, chờ đợi không chỉ là điều ta phải

THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 14 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

21/10/19 THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21   AI DẠI, AI KHÔN? “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21) Suy niệm: Nỗ lực thoát nghèo, làm giàu là nỗ

CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN – C
/ 16 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN – C

20/10/19 CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN – C Chúa Nhật Truyền Giáo Lc 18,1-8   CỨ KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 14 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

19/10/19 THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Lc 12,8-12   SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8) Suy niệm: Chỉ

THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

18/10/19 THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng Lc 10,1-9   LỆNH LÊN ĐƯỜNG “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai

THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 17 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

17/10/19 THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo Lc 11,47-54   LỜI RĂN ĐE NGHIÊM KHẮC “Khốn cho các người!...” (Lc 11,47) Suy niệm: Chúa Giê-su là mục tử nhân lành và mạc khải cho chúng ta về Thiên

THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 50 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

16/10/19 THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ Lc 11,42-46   LỜI CHÚA ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI “Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.”

THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 39 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

15/10/19 THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh Lc 11,37-41   TÔI, PHA-RI-SÊU! Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 52 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

14/10/19 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo Lc 11,29-32   NHẬN BIẾT SỨ ĐIỆP CỨU RỖI “Quả thật, ông Gio-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như

CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – C
/ 211 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – C

13/10/19 CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN – C Lc 17,11-19   ĐỀ CAO LÒNG BIẾT ƠN Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 17,15) Suy niệm: Mười người phong cùi được Chúa chữa

THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 152 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

12/10/19 THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 11,27-28   MỐI PHÚC THỨ CHÍN “Phúc thay người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” (Lc 11,27-28) Suy niệm: Tám mối phúc thật được gồm tóm vào một mối: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”.

THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 179 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

11/10/19 THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng Lc 11,15-26   NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA “Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,

THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 177 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

10/10/19 THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 11,5-13   HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC! “Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Lc

THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 151 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

09/10/19 THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, giám mục và các bạn tử đạo  Lc 11,1-4   BAO DUNG THA THỨ “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con

THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 138 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

08/10/19 THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 10,38-42   CHÚA ĐẾN CHƠI NHÀ Chúa nói: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc