THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 16 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

29/06/19 THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Thánh Phê-rô và Phao-lô, tông đồ Mt 16,13-19 KỲ QUAN CỦA THIÊN CHÚA “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần

THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 30 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

28/06/19 THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Thánh Tâm Chúa Giê-su Lc 15,3-7 TRÁI TIM RỘNG MỞ “Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.” (Lc 15,5) Suy niệm: Nghệ thuật Ki-tô giáo thường trình bày Đức Giê-su qua hình ảnh người mục tử dẫn đầu một

THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 8 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

27/06/19 THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ HT Mt 7,21-29 NỀN MÓNG GIA ĐÌNH “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24) Suy niệm: Căn nhà

THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 18 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

26/06/19 THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,15-20 XEM QUẢ BIẾT CÂY “Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,20) Suy niệm: Những nhà vườn ươm cây giống luôn chọn những con giống tốt cho sai trái, trái có hương vị ngon ngọt đặc biệt,

THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 46 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

25/06/19 THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Mt 7,6.12-14 ĐI CON ĐƯỜNG CHẲNG MUỐN Đức Giê-su nói: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.” (Mt 7,13) Suy niệm: Có những con đường

THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 148 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

24/06/19 THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Sinh nhật th. Gio-an Tẩy Giả Lc 1,57-66.80 GIA ĐÌNH CÓ ĐẠO Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà… Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra

CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN – C
/ 163 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN – C

23/06/19 CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN – C Mình và Máu Chúa Ki-tô Lc 9, 11b-17 HIỆU QUẢ CỦA THÁNH THỂ “Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra

THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
/ 146 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

22/06/19 THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục và Tô-ma Mô, tử đạo       Mt 6,24-34 ƯU TIÊN NƯỚC THIÊN CHÚA “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả

THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
/ 150 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

21/06/19 THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Th. Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ    Mt 6,19-23 ĐỪNG ĐỂ ÁNH SÁNG THÀNH BÓNG TỐI “Nếu ánh sáng nơi anh thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !” (Mt 6,23) Suy niệm: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su

THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
/ 148 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

20/06/19 THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 6,7-15 CHÚA BIẾT RÕ ANH EM CẦN GÌ “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại… Vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8) Suy niệm: Nhiều người “dị ứng” với

THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
/ 146 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

19/06/19 THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Thánh Rô-moan-đô, viện phụ   Mt 6,1-6.16-18 TRÁNH THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh

THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
/ 153 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

18/06/19 THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN   Mt 5,43-48 ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ “Anh em đã nghe Luật dạy rằng ‘Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù.’ Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới

THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
/ 145 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

17/06/19 THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-42 MUỐN MỘT THÌ LẠI CHO HAI “Nếu ai muốn kiện anh lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.” (Mt 5,39) Suy niệm: Bộ

CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN– C
/ 169 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN– C

16/06/19 CHÚA NHẬT TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN– C Chúa Ba Ngôi Ga 16, 12-15 MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA VÀ GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.” (Ga 16, 12) Suy niệm: Để diễn tả sự bất

THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
/ 171 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

15/06/19 THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Mt 5, 33-37 CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG “Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5,37) Suy niệm: Người ta thường nói: “Một nửa sự thật thì không

THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
/ 190 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

14/06/19 THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Mt 5, 27-32 THANH LỌC CON TIM VÀ ĐÔI MẮT Đức Giê-su nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,28) Suy niệm: Có

THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
/ 177 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

13/06/19 THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT Mt 5, 20-26 CÔNG CHÍNH HƠN “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì chẳng được vào Nước Trời.” (Mt

THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
/ 152 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

12/06/19 THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Mt 5, 17-19 MỘT TRÁI TIM MỚI “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17) Suy niệm: Ngay từ những năm đầu của

THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
/ 171 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

11/06/19 THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Th. Ba-na-ba, tông đồ Mt 10, 7-13 NGƯỜI TÔNG ĐỒ “NHẬP CƯ” “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt 10,12) Suy niệm: Chúa Giê-su sai các tông đồ đi rao giảng trong những điều kiện thật

THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
/ 158 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

10/06/19 THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh Mt 5, 1-12 NGHÈO LÀ MỐI PHÚC “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,3) Suy niệm: Con người trần thế tìm mọi cách để dành cho bằng được giàu sang, quyền

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
/ 166 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

09/06/19 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Ga 20,19-23 NHẬN LẤY TINH THẦN ĐỨC KI-TÔ Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần,… Chúa Giê-su hiện đến, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em.”… Nói xong, Người thổi hơi trên các ông và nói:

THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH
/ 174 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

08/06/19 THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH   Ga 21,20-25 LỜI MỜI GỌI YÊU THƯƠNG “Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,22) Suy niệm: Bữa ăn sáng trên bờ biển với Chúa Ki-tô phục sinh tuy đạm bạc với thực đơn chỉ có bánh và cá nhưng thật đậm đà tình

THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH
/ 169 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

07/06/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PHỤC SINH Ga 21,15-19 CHÚA BIẾT CON YÊU MẾN CHÚA Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến