THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 10 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

09.12.2019 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG ĐỨC MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI   Lc 1,26-38 TINH TUYỀN NHƯ MẸ   Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được

THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 16 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

10.12.2019 thứ ba tuần 2 MÙA VỌNG   Mt 18,12-14 “1” có lớn hơn “99”?   “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14) Suy niệm: Trong dụ ngôn chiên lạc, thoạt nghe

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 37 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

11.12.2019 THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG Thánh Đa-ma-sô I, giáo hoàng   Mt 11,28-30 HÃY ĐẾN VỚI CHÚA   “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28) Suy niệm: Mùa Vọng là mùa

THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 164 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

06.12.2019 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Ni-cô-la, giám mục Mt 9,27-31 CHIA SẺ MỘT NIỀM VUI   Họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. (Mt 9,31) Suy niệm: Hai người mù được Đức Giê-su chữa lành; Người yêu cầu họ giữ kín chuyện

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 84 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

07.12.2019 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 9,35-10,1.6-8 ANH EM ĐÃ ĐƯỢC CHO KHÔNG   “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8) Suy niệm: Đức Giê-su nói với

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 126 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

04/12/2019 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh Mt 15,29-37   NGƯỜI XIN BÁNH Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.” …Rồi người

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 144 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

05/12/2019 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG   Mt 7,21.24-27   LẠY CHÚA! LẠY CHÚA! “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời,

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG – A
/ 142 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG – A

01/12/2019 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG – A Mt 24,37-44   CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42) Suy niệm: Ngày cánh chung, ngày Chúa Giê-su trở lại phán xét trần gian là

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 132 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

02/12/2019 THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG Mt 8,5-11   SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN Đức Giê-su nói với những kẻ theo Ngài rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.” (Mt 8,10) Suy niệm: Trước cái nhìn của

THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 183 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

03/12/2019 THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20   LOAN BÁO “ĐẠO YÊU THƯƠNG” “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15) Suy niệm: Ngay từ thời Tin Mừng mới

THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 180 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

30/11/2019 THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Thánh An-rê, tông đồ Mt 4,18-22   ƠN GỌI VÀ GIA ĐÌNH Chúa Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia là Si-mon, cũng gọi là Phê-rô, và người anh ông là An-rê… Người gọi các

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 155 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

29/11/2019 THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lc 21,29-33   THỰC TẠI NƯỚC THIÊN CHÚA “Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,30) Suy niệm: Khi nào Nước Thiên Chúa hiển trị hay nói cách khác khi

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 226 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

28/11/2019 THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lc 21,20-28   KHI NGƯỜI ĐẾN “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Lc 21,27) Suy niệm: Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất trong

THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 191 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

27/11/2019 THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lc 21,12-19   BỊ BÁCH HẠI LÀ LÀM CHỨNG “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em… Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,12.13) Suy niệm: “Tử đạo” theo nguyên ngữ tiếng La-tinh là

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 218 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

26/11/2019 THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Lc 21,5-11   HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có ngày bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6) Suy niệm: Năm 70 sCN, sau khi

THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 192 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

25/11/2019 THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lc 9,23-26   THEO CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn

CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN – C
/ 259 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN – C

24/11/2019 CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN – C CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Lc 23,35-43   VUA VŨ TRỤ, VUA CÁC VUA Phía trên đầu Người, có bản viết: “Đây là vua người Do thái.”  (Lc 23,38) Suy niệm: Suốt cuộc đời công khai, bao nhiêu lần dân

THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 216 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

23/11/2019 THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Thánh Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo   Lc 20,27-40   HƯỚNG VỀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI “Họ sẽ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20,36) Suy niệm: Những người phái Sa-đốc

THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 183 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

22/11/2019 THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Thánh Xê-xi-li-a trinh nữ, tử đạo   Lc 19,45-48   THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN “Nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 19,46) Suy niệm: “Nhà thờ là

THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 206 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

21/11/2019 THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Đức Ma-ri-a dâng mình trong Đền thờ    Lc 12,46-50   LÀ NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Lc 12,50) Suy

THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 189 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

20/11/2019 THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 19,11-28   ĐỪNG ĐEM GIẤU KỸ Rồi người thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.” (Lc 19,20) Suy niệm: Ai không chịu tiến lên có nghĩa là họ đang bị thụt lùi. Ý

THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 246 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

19/11/2019 THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 19,1-10   TÌM LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT Chúa Giê-su nhìn lên và nói với Da-kêu: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” (Lc 19,5) Suy niệm: Là người đứng đầu ngành thuế tại

THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 222 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

18/11/2019 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô Lc 18,35-43   ĐỂ ĐƯỢC GẶP ĐỨC KI-TÔ Người mù tại Giê-ri-khô kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” Những người đi đầu