SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG 22/12/2018   Lc 1,39-45   LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1,42) Suy niệm: “Ta bớt lo lắng khi

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ HT 21/12/2018 Lc 1,39-45   ĐỨC MA-RI-A ĐƯỢC CHÚC PHÚC “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG 20/12/2018   Lc 1,26-38   SỐNG ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,30) Suy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG
/ 3 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG 19/12/2018   Lc 1,5-25   GIÁ TRỊ CỦA THINH LẶNG Bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG 18/12/2018   Mt 1,18-24   TRUYỀN TIN CHO GIU-SE Giu-se đang toan tính như vậy thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG 17/12/2018   Mt 1,1-17   CON THIÊN CHÚA TRONG GIA  PHẢ CỦA CON NGƯỜI Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham. (Mt 1,1) Suy niệm: Trong cuộc vận động tranh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG - NĂM C
/ 18 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG - NĂM C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG - NĂM C 16/12/2018 Lc 3,10-18   “ĐỔI ĐỜI” Dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 16 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG 15/12/2018 Mt 17,10-13   NGÀI ĐẾN THẬT BÉ NHỎ “Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 18 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ HT 14/12/2018 Mt 11,16-29   NHIỆT TÌNH HƯỞNG ỨNG “Tụi tôi thổi sáo mà các anh không múa nhảy...” (Mt 11,17) Suy niệm: Qua hình ảnh mấy đứa trẻ ương

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 149 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo 13/12/2018 Mt 11,11-15   CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 160 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê 12/12/2018 Mt 11,28-30   HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG “Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29) Suy niệm: Lời Chúa nghe quen quen. Na

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 195 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG 11/12/2018 Mt 18,12-14   KHÔNG ĐỂ HƯ MẤT MỘT AI “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14) Suy niệm: Giả sử trên thế gian này chỉ

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 173 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG 10/12/2018 Lc 5,17-26   TÌNH YÊU KHƠI ĐỘNG SÁNG KIẾN “Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG - C
/ 163 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG - C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG - C 09/12/2018 Lc 3,1-6   DỌN ĐƯỜNG CỨU ĐỘ “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa... Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,4-6) Suy niệm: Đức Giê-su Ki-tô hoàn tất

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 141 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG Đức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội 08/12/2018 Lc 1,26-38   SỐNG TRONG SẠCH NHƯ MẸ “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37) Suy niệm: Khi sứ thần truyền tin

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 155 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT 07/12/2018 Mt 9,27-31   NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC THẤY Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. (Mt

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 166 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Ni-cô-la, giám mục 06/12/2018 Mt 7,21.24-27   THỰC THI LỜI CHÚA “Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời.” (Mt 7,21) Suy niệm:

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 138 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MÙA VỌNG 05/12/2018 Mt 15,29-37 BIẾT CHỌN MỘT LỐI SỐNG Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 213 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG Thánh Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT 04/12/2018 Lc 10,21-24   NIỀM VUI TIN MỪNG “Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MV
/ 131 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MV

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MV Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục 03/12/2018 Mc 16,15-20 CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 92 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 01.12.2018 Lc 21,34-36 “KỆ” “Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời...” (Lc 21,34) Suy niệm: Trên mỗi gói thuốc đều có lời khuyến cáo:

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C
/ 116 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C 02/12/2018 Lc 21,25-28,34-36 BIẾT CHỜ ĐỢI NGÀY CHÚA ĐẾN “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36) Suy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 169 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN Thánh An-rê, tông đồ 30/11/2018   Mt 4,18-22 linh đạo thánh giá   Chúa Giê-su bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức