SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 37 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT 29/4/2019     Ga 3,1-8 TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN   Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – C
/ 26 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 2 PHỤC SINH – C Kính Lòng Thương Xót Chúa 28/4/2019   Ga 20,19-31 CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, ALLÊLUIA!   “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21) Suy niệm: “Lễ

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS
/ 25 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 27/4/2019   Mc 16,9-15 MỪNG ĐẤNG PHỤC SINH THÌ PHẢI LOAN BÁO TIN MỪNG   “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS
/ 38 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 26/4/2019   Ga 21,1-14 THÚ VỊ THAY ĐƯỢC Ở BÊN CHÚA!   Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?” vì các ông đã biết rằng đó là Chúa. Đức

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS
/ 27 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 25/4/2019   Lc 24,35-48 LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG   Đức Giê-su bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn sứ và các Thánh

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
/ 23 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 24/4/2019   Lc 24,13-35 CHÚA PHỤC SINH ĐỒNG HÀNH   Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su đến gần và cùng đi với họ. (Lc 24,15) Suy niệm: Sự kiện đau buồn của ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS
/ 32 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 23/4/2019   Ga 20,11-18 “TÔI ĐÃ THẤY CHÚA!”   Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa.” (Ga 20,18) Suy niệm: “Tôi đã thấy Chúa,” đó là tiếng reo mừng rỡ của

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS
/ 33 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 22/4/2019   Mt 28,8-15 CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, ALLÊLUIA!   “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” (Mt 28,10) Suy niệm: “Sự kiện Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C
/ 174 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C 21/4/2019 Ga 20,1-9 NỬA LO NỬA MỪNG   “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ…Ông đã thấy và đã tin… Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20,2.8-9) Suy niệm: Trước sự kiện Thầy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN THÁNH
/ 173 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN THÁNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN THÁNH CANH THỨC VƯỢT QUA 20/4/2019   Lc 24,1-2 BÓNG TỐI ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT   “Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” (Lc 24,7) Suy niệm:

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN THÁNH
/ 173 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN THÁNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN THÁNH 19/4/2019   Ga 18,1-19,42 NỤ HÔN SÂU CHO THÁNH GIÁ   Chính Chúa Giê-su vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá. (Ga

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN THÁNH
/ 204 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN THÁNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN THÁNH Lễ Tiệc Ly 18/4/2019     Ga 13,1-15 YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG   “Và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1) Suy niệm: Chìa khóa vàng giúp ta mở được Con Tim Đức Giê-su, để cảm nghiệm ý nghĩa

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN THÁNH
/ 169 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN THÁNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN THÁNH 17/4/2019   Mt 26,14-25 ĐỪNG BÁN RẺ THIÊN CHÚA!   Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thương tế mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? tôi sẽ nộp ông ấy cho quý vị.” Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN THÁNH
/ 204 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN THÁNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN THÁNH 16/4/2019   Ga 13,21-33.36-38 PHẢI CHĂNG CHÚA ĐÃ LẦM?   “Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21) Suy niệm: Qua bao đời nay, hình ảnh Giu-đa trở nên biểu tượng

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN THÁNH
/ 192 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN THÁNH

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN THÁNH 15/4/2019   Ga 12,1-11 BIẾT ƠN TÌNH YÊU   Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. (Ga 12,3) Suy niệm: Dầu cam tùng mà cô Ma-ri-a

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - C
/ 221 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - C 14/4/2019     Lc 19,28-40 NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN   Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 5 MC
/ 172 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 5 MC

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY Thánh Mác-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo 13/4/2019      Ga 11,45-57 THIẾT LẬP NƯỚC TRỜI   “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”  (Ga 11,50) Suy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 5 MC
/ 172 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 5 MC

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY 12/4/2019    Ga 10,31-42 BÌNH TÂM TRƯỚC KHỔ ĐAU   Bấy giờ họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. Người lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5 MC
/ 182 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5 MC

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY Thánh Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo 11/4/2019    Ga 8,51-59 QUYẾT TÂM TUÂN GIỮ LỜI CHÚA   Chúa Giê-su nói: “Tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 5 MC
/ 190 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 5 MC

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY 10/4/2019    Ga 8,31-42 SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM   Đức Giê-su nói: “Nếu các ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 5 MC
/ 223 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 5 MC

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY 09/4/2019   Ga 8,21-30 BẠN ƠI! ĐỪNG CHẾT TRONG TỘI   “Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,24) Suy niệm: Những người Pha-ri-sêu đang tức lồng lộn

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5 MC
/ 254 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5 MC

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY 08/4/2019   Ga 8,12-20 LUỒNG SINH KHÍ  MỚI   Đức Giê-su nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY - C
/ 205 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY - C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY - C 07/4/2019   Ga 8,1-11 SÁM HỐI LÀ BẮT ĐẦU TRỞ VỀ   Đức Giê-su bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy dá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy,