THỨ BẢY TUẦN THÁNH
/ 12 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

11/04/2020 THỨ BẢY TUẦN THÁNH Ga 18,1-19,42 CHÚA CHẾT Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30) Suy niệm: Đồng hành với Chúa Giê-su trên con đường thập giá và dừng
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

10/04/2020 THỨ SÁU TUẦN THÁNH Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Ga 18,1-19,42 NHÌN VÀ THẤY Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 19,37b) Suy niệm: Chúng ta ai cũng từng
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
/ 8 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

09/04/2020 THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ga 13,1-15 YÊU ĐẾN CÙNG Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
/ 8 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

08/04/2020 THỨ TƯ TUẦN THÁNH Mt 26,14-25 LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt
THỨ BA TUẦN THÁNH
/ 4 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN THÁNH

07/04/2020 THỨ BA TUẦN THÁNH Ga 13,21-33.36-38 LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga
THỨ HAI TUẦN THÁNH
/ 32 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,7)
Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
/ 310 / Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Bảy tuần V Mùa Chay
/ 223 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Bảy tuần V Mùa Chay

Thứ Bảy tuần V Mùa Chay THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH   Có thể cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu khác nhau, trong
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay
/ 217 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Sáu tuần V Mùa Chay

Thứ Sáu tuần V Mùa Chay 03/04/2020 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MÙA CHAY Ga 10,31-42 KHÔNG CHẤP NHẬN! “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho
Thứ Năm tuần V Mùa Chay
/ 281 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Năm tuần V Mùa Chay

Thứ Năm tuần V Mùa Chay 02/04/2020 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MÙA CHAY Thánh Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu Ga 8,51-59   KHIÊM NHƯỜNG NHƯ CHÚA Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi
Thứ Tư tuần V Mùa Chay
/ 274 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Tư tuần V Mùa Chay

Thứ Tư tuần V Mùa Chay 01/04/2020 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MÙA CHAY Ga 8,31-42 SỰ THẬT ĐEM LẠI TỰ DO “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;
THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 223 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 231 / Lời Chúa Mỗi Ngày
CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY– A
/ 281 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 190 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 186 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 187 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 184 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 162 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 169 / Lời Chúa Mỗi Ngày
CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA CHAY– A
/ 196 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 160 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 161 / Lời Chúa Mỗi Ngày