SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 8 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN 30/10/2018 Lc 13,18-21 LÀM CHỨNG CHO NƯỚC TRỜI “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột cho tới khi tất cả bột dậy men.” (Lc 13,21) Suy niệm: Ở những nước công giáo

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN 29/10/2018   Lc 13,10-17 CHÚA ĐƯỢC TÔN VINH Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ ám làm cho tàn tật đã mười tám năm (…) Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN - B
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN - B 28/10/2018   Mc 10,46-52   CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT “Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47b) Suy niệm: Tiếng kêu cầu của anh mù Ba-ti-mê vang

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 7 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN 27/10/2018 Lc 13,1-9 CHÚA CHẬM GIẬN VÀ GIÀU TÌNH THƯƠNG “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới, nếu không thì ông hãy chặt nó đi.” (Lc 13,8-9) Suy niệm: Nhân hai sự kiện thời

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 9 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN 26/10/2018   Lc 12,54-59 ÁNH MẮT TÂM LINH “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56) Suy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN 25/10/2018   Lc 12,49-53 ĐỪNG TƯỞNG BỞ! Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục 24/10/2018 Lc 12,39-48 CHO NHIỀU, ĐÒI LẠI NHIỀU “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn.” (Lc

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 26 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục 23/10/2018   Lc 12,35-38 MỘT TÌNH YÊU THỨC TỈNH “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật phúc cho họ.” (Lc 12,37) Suy niệm: Các công

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 86 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng 22/10/2018 Lc 12,13-21 LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA “Kẻ nào lo thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM B
/ 201 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM B KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 21/10/2018 Mc 10,35-45 TRUYỀN GIÁO LÀ PHỤC VỤ “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người… Con Người đến hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 285 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN 20/10/2018 Lc 12,8-12 BỆNH LIỆT KHÁNG TÂM LINH “Thầy nói cho anh em biết : ...Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì cũng sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 173 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Brê-bớp, I-sa-ác Giô-gơ, linh mục, tử đạo  19/10/2018 Lc 12,1-7 COI CHỪNG VI-RÚT “ĐẠO ĐỨC GIẢ” “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 203 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng 18/10/2018 Lc 10,1-9 lệnh lên đường “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo tiền, bao bị, giày dép. Cũng

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 148 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo 17/10/2018 Lc 11,42-46 BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG  lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. (Lc 11,42) Suy niệm: Có người nói: “Trời cho những cái

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 143 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Ma-ga-ri-ta, trinh nữ 156/10/2018     Lc 11,37-41 TÔI, PHA-RI-SÊU Có một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 163 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Tê-rê-xa Giê-su, tiến sĩ Hội Thánh 15/10/2018 Lc 11,29-32 LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI “Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN - B
/ 218 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN - B 14/10/2018 Mc 10,17-30 CHO ĐI TẤT CẢ ĐỂ SỐNG ĐỜI ĐỜI   Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 181 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN 13/10/2018 Lc 11,27-28 NGƯỜI DIỄM PHÚC   “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!... Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28) Suy niệm: Người phụ nữ trong

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 168 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN 12/10/2018 Lc 11,14-26 ĐỪNG CỐ CHẤP   Rồi Đức Giê-su trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM B
/ 45 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Hôn nhân hay sống đời thánh hiến là những ơn gọi đặc biệt được trao gởi tới mỗi người. Nơi đó, cũng không thiếu những cuộc giằng co nội tâm, hoặc sống cho Chúa với ơn gọi đặc sủng hay ẩn nấp dưới vỏ bọc đời tu để thỏa mãn ý riêng của cá nhân, hoặc

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 176 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng 11/10/2018 Lc 11,5-13 SỐNG LẠI ĐỜI CẦU NGUYỆN   “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 131 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN 10/10/2018   Lc 11,1-4 ĐỂ VINH DANH THIÊN CHÚA   “Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2) Suy niệm: “Hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 155 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Lê-ô-na-đô, linh mục 09/10/2018 Lc 10,38-42 CHỌN PHẦN TỐT NHẤT   “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn