SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
/ 2 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN 27/02/2019   Mc 9,38-40 KHÔNG Ở PHE TA!   “Chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 9,36) Suy niệm:

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
/ 4 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN 26/02/2019   Mc 9,30-37 DÀNH CHO AI MUỐN LÀM “LỚN”   “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35) Suy niệm:

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
/ 10 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN 25/02/2019   Mc 9,14-29 GỐC RỄ VẤN ĐỀ   Khi Đức Giê-su vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN - C
/ 54 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN - C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN - C 24/02/2019   Lc 6,27-38 CON ĐANG NGHE CHÚA DẠY   “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
/ 16 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Thánh Pô-ly-cáp, giám mục, tử đạo 23/02/2019   Mc 9,2-13 GẶP CHÚA ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI   “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
/ 46 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Lập Tông tòa Thánh Phêrô 22/02/2019     Mt 16,13-19 “VỚI CON, TA LÀ AI?”   “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15) Suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
/ 15 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT 21/02/2019   Mc 8,27-33 ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG   “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mc 8,33

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
/ 221 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Thánh Phan-xi-cô Mác-tô và Gia-xin-ta Mác-tô 20/02/2019     Mc 8,22-26 HÀNH TRÌNH MỞ MẮT ĐỨC TIN   Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
/ 164 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN 19/02/2019   Mc 8,14-21 KÝ ỨC ĐỨC TIN   “Khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa, được bảy.” Chúa Giê-su

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
/ 204 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN 18/02/2019   Mc 8,14-21 “MEN” NÀO CHO TA “SAY”?   “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.” (Mc 8,15) Suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN - C
/ 141 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN - C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN - C 17/02/2019   Lc 6,17.20-26 NGHÈO LÀ MỐI PHÚC   Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20) Suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
/ 168 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN 16/02/2019   Mc 8,1-10 GIỮ TRỌN LỜI THỀ KHI BẺ BÁNH   Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. (Mc 8,6) Suy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
/ 243 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN 15/02/2019   Mc 7,31-37 “ÉP-PHA-TA!”: HÃY MỞ RA!   “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” (Mc 7,37) Suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
/ 220 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục 14/02/2019   Mc 7,24-30 NHỮNG VỤN BÁNH NHỎ   Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào sấp mình

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
/ 171 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN 13/02/2019   Mc 7,14-23 ĐIỀU LÀM CHO Ô UẾ   “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
/ 125 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN 12/02/2019   Mc 7,1-13 THỜ PHƯỢNG CHÚA THEO CÁCH CHÚA MUỐN   “Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
/ 199 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Lộ Đức 11/02/2019   Mc 6,53-56 TÌNH YÊU LÀ PHƯƠNG DƯỢC   “Người ta cũng đặt kẻ đau ốm ở ngoài chợ và xin Chúa Giê-su cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN - C
/ 208 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN - C

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN - C 10/02/2019   Lc 5,1-11 TIN VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA   “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5,11) Suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
/ 191 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN 09/02/2019   Mc 6,30-34 NHỊP NGHỈ CỦA SỨ VỤ TÔNG ĐỒ   Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31) Suy niệm:

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
/ 195 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Thánh Giô-sê-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ 08/02/2019   Mc 6,14-29 đừng “chém” lương tâm!   “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy!’’ (Mc 6,16) Suy

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
/ 141 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Mồng Ba Tết, thánh hoá công ăn việc làm 07/02/2019   Mt 25,14-30 BIẾT LÀM LỢI   “Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
/ 144 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Mồng Hai Tết. Kính nhớ tổ tiên 06/02/2019   Mt 15,1-6 HIẾU THẢO: ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA   Thiên Chúa dạy: “Hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4) Suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
/ 170 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN Cầu bình an năm mới Kỷ Hợi 05/02/2019     Mt 6,25-34 “ĐẦU XUÔI ĐUÔI LỌT”   “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ