THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
/ 15 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

30.08.2019 THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN   Mt 25,1-13 là ngọn đèn luôn đầy dầu   “Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình đi đón chàng rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn…” (Mt 25,1-2)

THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
/ 7 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

29.08.2019 THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết   Mc 6,17-29 SỐNG TRONG SỰ THẬT   “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” (Mc 6,18)

THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

28.08.2019 THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Thánh Âu-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ HT   Mt 23,27-32 ĐỪNG NHƯ MỒ MẢ TÔ VÔI   “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì

THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
/ 12 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

27.08.2019 THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Thánh Mô-ni-ca   Mt 23,23-26 TẬP SỐNG TRUNG THỰC   “Hãy rửa bên trong cho sạch… để bên ngoài cũng được sạch.” (Mt 23,26)

THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
/ 13 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

26.08.2019 THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN   Mt 23,13.15-22 ĐỪNG GIẢ HÌNH   “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!” (Mt 23,13)

CHÚA NHẬT TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN – C
/ 10 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN – C

25.05.19 CHÚA NHẬT TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN – C   Lc 13,22-30 ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI CỬA ĐÃ KHÉP   “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông

THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 7 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

24.08.2019 thứ bảy tuần 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ   Ga 1,45-51 người không có gì gian dối   Đức Giê-su thấy

THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 8 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

23.08.2019 THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ   Mt 22,34-40 MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI   “Ngươi phải yêu

THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 13 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

22.08.2019 THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Đức Ma-ri-a Nữ Vương   Lc 1,26-38 LÀ NỮ VƯƠNG, MẸ NHÂN HIỀN   “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 33 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

21.08.2019 THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Piô X, giáo hoàng   Mt 20,1-16a CÔNG BẰNG KIỂU THIÊN CHÚA   “Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen

THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 33 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

20.08.2019 THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh   Mt 19,23-30 THEO CHÚA SẼ ĐƯỢC GÌ?   Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.

THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 135 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

19.08.2019 thứ hai tuần 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Ơ-đê, linh mục   Mt 19,16-22 ‘tội’ có nhiều của cải  

CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN – C
/ 171 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN – C

18.08.2019 CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN – C   Lc 12,49-53 KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI   “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc

THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 139 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

17.08.2019 THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN   Mt 19,13-15 ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA   “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.” (Mt 19,14)

THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 143 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

16.08.2019 THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri   Mt 19,3-12 BẬC SỐNG NÀO CŨNG CAO ĐẸP   Chúa Giê-su nói: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài

THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 153 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

15.08.2019 THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Mẹ Hồn Xác Lên Trời   Lc 1,39-56 NỮ VƯƠNG HỒN XÁC LÊN TRỜI   “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,48)

THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 147 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

14.08.2019 THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô M. Kôn-bê, linh mục, tử đạo   Mt 18,15-20 BIẾT NGHE NHAU  

THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 164 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

13.08.2019 THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Thánh Híp-pô-li-tô linh mục, tử đạo   Mt 18,1-5.10.12-14 HAI ƯỚC MUỐN GẶP NHAU  

THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 150 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

12.08.2019 THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu   Mt 17,22-27 ĐI THEO ĐẤNG TỰ HẠ MÌNH   - “Anh Si-mon, anh nghĩ sao?

CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN – C
/ 161 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN – C

11.08.19 CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN – C   Lc 12,32-48 NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TRUNG TÍN   “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới

THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 141 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

10.08.19 THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo   Ga 12,24-26 HẠNH PHÚC NGƯỜI PHỤC VỤ   “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng

THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 148 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

09.08.19 THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo   Mt 16,24-28 TỪ BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ   Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà

THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 173 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

08.08.19 THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Đa-minh, linh mục   Mt 16,13-23 HẠT CÁT TRỞ THÀNH TẢNG ĐÁ   “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử