SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ 24/8/2018   Ga 1,45-51 mục đích loan báo tin mừng: gặp gỡ đức ki-tô Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 0 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN 23/8/2018 Mt 22,1-14 MẶC CHIẾC ÁO CƯỚI “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2) Suy niệm: Trong các loại tiệc tùng, có lẽ không có tiệc nào vui bằng

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 0 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Đức Ma-ri-a Nữ Vương 22/8/2018 Lc 1,26-38 LÀ MẸ VÀ LÀ NỮ VƯƠNG “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) Suy niệm: Trong một lần thị kiến, Đức Mẹ

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 0 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Piô X, giáo hoàng 21/8/2018 Mt 19,23-30 “THẾ THÌ AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU?” “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời… Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Chúa.”

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
/ 5 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Thánh Bê-na-đô, viện phụ 20/8/2018 Mt 19,16-22 MUỐN NÊN HOÀN THIỆN “Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16) Suy niệm: Qua câu chuyện giữa anh thanh niên

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN - B
/ 0 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN - B 19/8/2018 Ga 6,51-58 LƯƠNG THỰC MỚI, SỰ SỐNG MỚI “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 42 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN 18/8/2018 Mt 19,13-15 DẪN TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14) Suy niệm: Mỗi khi phải

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 54 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN 17/8/2018 Mt 19,3-12 SỐNG TÍN TRUNG “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6) Suy niệm: Lời bài hát “Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm đổi thay, dù

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 42 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri 16/8/2018 Mt 18,21-19,1 NHÂN LÊN ƠN THA THỨ “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”  (Mt 18,22) Suy niệm: Trong suốt ba mươi năm, mỗi

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 29 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2018 Lc 1,39-56 linh hồn tôi ngợi khen chúa “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới.” (Lc 1,46-48) Suy niệm: Nơi Đức

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 46 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo 14/8/2018 Mt 18,1-5.10.12-14 LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
/ 85 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Thánh Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo 13/8/2018 Mt 17,22-27 TỰ NGUYỆN NỘP “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời... Anh lấy đồng quan ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN - B
/ 67 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN - B 12/8/2018 Ga 6,41-51 “THẦY BAN TRÓT THÂN MÌNH” “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51) Suy niệm: Trong trọn bản văn Thánh Lễ của Sách Lễ Rôma,

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 99 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Cla-ra, trinh nữ 11/8/2018 Mt 17,14-20 SỨC MẠNH ĐỨC TIN “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây,

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 99 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo 10/8/2018 Ga 12,24-26 HẠNH PHÚC NGƯỜI PHỤC VỤ “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 144 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Tê-rê-sa Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu.  09/8/2018 Mt 16,13-23 ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 91 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Đa-minh, linh mục 08/8/2018 Mt 15,21-28 ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG MẠNH Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28) Suy niệm: Nhà văn Pháp

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 237 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Thánh Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo  07/8/2018 Mt 14,22-36 THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27) Suy niệm: Sức mạnh cho lòng tin là ở nơi Lời của

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
/ 119 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Chúa Hiển Dung 06/8/2018 Mc 9,2-10 HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 19,7) Suy niệm: Khuôn mặt có thể diễn tả tâm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - B
/ 296 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - B

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - B 05/8/2018 Ga 6,24-35   TÌM KIẾM BÁNH TRƯỜNG SINH Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
/ 127 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục 04/8/2018 Mt 14,1-12 LÀM TRÒN BỔN PHẬN Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
/ 226 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN 03/8/2018 Mt 13,54-58   THOÁT RA KHỎI THÀNH KIẾN “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54) Suy niệm: Những tháng gần đây, chỗ này có tin

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN
/ 177 / Lời Chúa Mỗi Ngày

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục 02/8/2018 Mt 13,47-53 MONG LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH “Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo