CẢM TÁC MÙA XUÂN TÂN SỬU
/ 32 / Thơ
Tiễn biệt chị Cát Vàng
/ 104 / Thơ

Tiễn biệt chị Cát Vàng

Tiễn biệt chị Cát Vàng, thành viên Ban Truyền Thông, Ban Văn Hóa Giáo phận Kon Tum và là Cộng tác viên Trang web Giáo phận Ban Mê Thuột.
XUÂN MÙA ĐẠI DỊCH
/ 61 / Thơ
Maria, Mùa xuân hy vọng
/ 50 / Thơ
Giê-su Cứu Độ (Mc 1, 27)
/ 50 / Thơ

Giê-su Cứu Độ (Mc 1, 27)

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (Mc 1, 27)
Hãy theo tôi (Mc 1,17)
/ 47 / Thơ

Hãy theo tôi (Mc 1,17)

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1,17)
Tin Cậy Mến
/ 196 / Thơ
ƠN GỌI LỄ SINH
/ 80 / Thơ
Thờ Lạy
/ 109 / Thơ
Chúa Ra Đời
/ 112 / Thơ
Mừng Chúa Ra Đời
/ 111 / Thơ
CHÚT TÂM TÌNH
/ 87 / Thơ
Hoan Ca Mừng Chúa
/ 106 / Thơ
Bê Lem, Hiến Lễ
/ 118 / Thơ
MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ
/ 106 / Thơ
NHỚ MÁ
/ 133 / Thơ
CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ
/ 110 / Thơ
BỎ CHÚA CON ĐƯỢC GÌ ?
/ 126 / Thơ
NOI GƯƠNG THÁNH MARTIN
/ 123 / Thơ
MỐI DÂY HIỆP THÔNG
/ 118 / Thơ
SỨC MẠNH CỦA CHUỖI MÂN CÔI
/ 111 / Thơ