Hiền hậu và Khiêm nhường (Mt 11, 29)
/ 30 / Thơ

Hiền hậu và Khiêm nhường (Mt 11, 29)

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29)
CẢM TẠ HỒNG ÂN
/ 55 / Thơ

CẢM TẠ HỒNG ÂN

Trong cuộc sống nhiều nỗi ân sâu

Đừng hoang tưởng mà thành bội bạc.

ĐI LỄ SỚM MAI
/ 82 / Thơ

ĐI LỄ SỚM MAI

Sáng nay em đi lễ

Với mẹ trên đường quê

Trời ngập tràn sương sớm 

Làm em tỉnh cơn mê.

Sống Tình Yêu Ba Ngôi (Ga 3,16)
/ 37 / Thơ

Sống Tình Yêu Ba Ngôi (Ga 3,16)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
Thánh Thần Chúa (Ga 20, 22)
/ 41 / Thơ

Thánh Thần Chúa (Ga 20, 22)

"Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20, 22)
DẤU ẤN TÌNH YÊU
/ 56 / Thơ

DẤU ẤN TÌNH YÊU

Dấu Thánh Giá biến con thành chứng nhân

Để đời con tuyên xưng đã bao lần

Giê Su Chí Thánh bạn đường dấu ái

Trên đường đời là dấu chỉ Thánh Ân.

Trao ban sứ mệnh (Mt 28, 19)
/ 60 / Thơ

Trao ban sứ mệnh (Mt 28, 19)

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28, 19)
Đấng Bảo Trợ đến (Ga 14,16)
/ 64 / Thơ

Đấng Bảo Trợ đến (Ga 14,16)

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (Ga 14,16)
ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA
/ 91 / Thơ

ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA

Đồi cao hiến tế khơi nguồn sống

Ánh lửa Phục Sinh sáng chói lòa.

CON ĐƯỜNG TẬN HIẾN
/ 51 / Thơ

CON ĐƯỜNG TẬN HIẾN

Rao truyền chân lý Phúc Âm

Thực hành Bát Phúc Thiên ân Nước Trời.

Con đường Giê-su (Ga 10, 6)
/ 77 / Thơ

Con đường Giê-su (Ga 10, 6)

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 10, 6)
Mục Tử nhân hiền (Ga 10, 7)
/ 99 / Thơ

Mục Tử nhân hiền (Ga 10, 7)

Đức Giê-su nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10, 7)
Lòng Chúa Xót Thương (Ga 20, 27)
/ 74 / Thơ

Lòng Chúa Xót Thương (Ga 20, 27)

“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn
xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào
cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa,
nhưng hãy tin.” (Ga 20, 27)
Truyền loan Tin Mừng (Mt 28, 5-6)
/ 88 / Thơ

Truyền loan Tin Mừng (Mt 28, 5-6)

“Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: ‘Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây. Người đã trỗi dậy như Người đã nói” (Mt 28, 5-6)
CON VIẾT TÊN NGÀI JESUS
/ 62 / Thơ
KHI NHÀ THỜ ĐÓNG CỬA.
/ 81 / Thơ
ĐỪNG CỨNG LÒNG!
/ 99 / Thơ
Đường Thập Giá Của Con
/ 112 / Thơ

Đường Thập Giá Của Con

Đường thập giá con đi

Chông gai và đau khổ
ĐƯỜNG THẬP GIÁ
/ 112 / Thơ

ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Trên con đường Thập Giá

Có muôn vạn người qua

Mẹ Đứng Đó
/ 95 / Thơ

Mẹ Đứng Đó

Mẹ đứng đó
Dưới chân cây thập tự
Khúc Bi Ca 2
/ 165 / Thơ
Người Hiến Mộ
/ 118 / Thơ
Khúc Bi Ca 1
/ 110 / Thơ