NHỚ MÁ
/ 32 / Thơ
CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ
/ 28 / Thơ
BỎ CHÚA CON ĐƯỢC GÌ ?
/ 55 / Thơ
NOI GƯƠNG THÁNH MARTIN
/ 46 / Thơ
MỐI DÂY HIỆP THÔNG
/ 51 / Thơ
Đời Sống Chứng Nhân (Lc 12, 8-12)
/ 66 / Thơ

Đời Sống Chứng Nhân (Lc 12, 8-12)

Có khi nào con nói lời chối Chúa?
Chợt lắng nghe khi cơn gió chuyển mùa
Ngỡ Ngàng
/ 84 / Thơ
CHÚA ƠI ! CON CHƯA BIẾT…
/ 65 / Thơ
KHI CON TRUYỀN GIÁO
/ 59 / Thơ
CON BIẾT MÌNH LÀ LINH MỤC
/ 86 / Thơ

CON BIẾT MÌNH LÀ LINH MỤC

Con vẫn biết đã là Linh mục / Sống giữa đời muôn cảnh phù hoa

Cố giữ mình đừng để chân sa / Vào vực thẳm phong ba quyến rũ.

Trả về Thiên Chúa (Mt 22, 21)
/ 62 / Thơ

Trả về Thiên Chúa (Mt 22, 21)

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22, 21)
ƠN GỌI THỪA TÁC VIÊN
/ 62 / Thơ

ƠN GỌI THỪA TÁC VIÊN

Cảm ơn Chúa ! Cảm ơn người ! /Thừa Tác Viên nhiệt thành Chúa  trao ban.

Đem bình an đến cho người, / Được rước Mình Thánh ngay trong cảnh sầu.

HÃY ĐẾN KHI CÒN CÓ THỂ !!!
/ 110 / Thơ

HÃY ĐẾN KHI CÒN CÓ THỂ !!!

Nỗi ước ao…cứ lớn dần,
Làm con hối hận, ăn năn thật nhiều.

Y phục lễ cưới (Mt 22,12)
/ 66 / Thơ

Y phục lễ cưới (Mt 22,12)

“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” (Mt 22,12)
ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI
/ 95 / Thơ

ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

Ai siêng lần chuỗi Mân Côi

Mẹ thương sẽ dẫn vào nhà Chúa con…

Em Ơi Hãy Lần Hạt Năm Sự Thương
/ 98 / Thơ

Em Ơi Hãy Lần Hạt Năm Sự Thương

Em ơi hãy lần hạt / Hiệp một lòng với Chúa
Cứu đời bao khổ lụy / Lần hạt nhé, em ơi !
EM ƠI HÃY LẦN HẠT  Năm Sự Sáng
/ 80 / Thơ

EM ƠI HÃY LẦN HẠT Năm Sự Sáng

Em ơi hãy lần hạt / Nguyện suy cả cuộc đời
Chúa ở nơi trần thế / Một đời mãi yêu ta.
Lần hạt nhé em ơi.
TẢN MẠN GIỜ CHẦU THIẾU NHI
/ 107 / Thơ

TẢN MẠN GIỜ CHẦU THIẾU NHI

Chúa cười không nói / Chúa ngẫm trong lòng

Con ngây ngô lắm / Nhưng mà ta thương

Em Ơi Hãy Lần Hạt
/ 90 / Thơ

Em Ơi Hãy Lần Hạt

Em ơi hãy lần hạt / Những hạt ngọc huyền siêu

Dâng lên Mẹ tất cả / Những lo lắng phận người.

Em Ơi Hãy Lần Hạt Năm Sự Vui
/ 81 / Thơ

Em Ơi Hãy Lần Hạt Năm Sự Vui

Những lời kinh vàng ngọc / Dâng lên Mẹ Chúa Trời
Cuộc đời bao khổ lụy / Lần hạt nhé em ơi.
PHÚT LẮNG ĐỌNG
/ 63 / Thơ

PHÚT LẮNG ĐỌNG

Dạy con một chữ MẾN thôi
TÂM SỰ GIÁO LÝ VIÊN
/ 57 / Thơ

TÂM SỰ GIÁO LÝ VIÊN

Ra khơi cùng Chúa… Truyền rao Tin Mừng