CHAY?


CHAY?
 


Chay nghĩa là gì đó hở em

Người trong thiên hạ vẫn thường xem

Bề ngoài nhơn nghĩa lòng gian dối

Mặt nạ giả hình vẻ đã quen

Chay tịnh sao mặt mày ủ dột

Thói thường dễ thái độ ươn hèn

Giữ chay đúng nghĩa lòng thương xót

Sâu thẳm đâu vì được tiếng khen.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...