Chúa Ra Đời


Chúa Ra Đời


 
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Hân hoan khúc hát đêm đông
Mừng Con Thiên Chúa giáng sinh làm người
Bê lem vọng tiếng kêu mời
Đến xem Con Chúa làm người trần gian
Mục đồng thờ lạy kính tin
Ba vua cung kính tiến dâng lên Ngài
Lòng Tin Cậy Mến van nài
Dâng lên Ấu Chúa Thiên sai cứu đời.

Con đây bé nhỏ phận người
Quỳ đây cung kính dâng lời tạ ơn.
Nguyễn Thái Hùng
2020
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...