Con biết thưa gì với Chúa đây !?


Con biết thưa gì với Chúa đây !?
Chúa ơi,
Con biết thưa gì với Chúa đây !?
 
Thân xác con rã rời
Trên giường bệnh cô đơn
Tâm trí con bay bổng
Trên tầng cao mênh mông.
 
Ảo ảnh, hư vô
Ánh sáng chói lòa
Mặt đất trời cao
Mênh mang một cõi vô thường.
 
Mưa có rơi ướt áo
Mây có che phủ đời
Cõi trần hư hư thực
Cõi đời thực thực hư.
 
Hai tay trắng ôm hoài dĩ vãng
Mộng địa đàng một thuở kết giao
Hôm nay mộng thực bay cao
Địa đàng - trần thế cõi nào thực hư?
 
Trên giường bệnh thân xác con tàn rã
Giọt máu đào tan loãng
Giọt lệ nhòa đơn côi.
 
Chúa ơi,
Con biết thưa gì với Chúa đây !?

Bv Thiện Hạnh 9.7.2019
Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...