Con đường Giê-su (Ga 10, 6)

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 10, 6)
 

Con đường Giê-su
 
“Chính Thầy là con đường, là sự thật
và là sự sống. Không ai có thể đến
với Chúa Cha mà không qua Thầy”
(Ga 10, 6)
 
Thương môn đệ ngập tràn xao xuyến
Trước giờ Thầy vĩnh viễn lìa xa
Chúa cho họ biết Nhà Cha
Chính là điểm hẹn chan hoà mến thương
 
Đức Giê-su con Đường gặp gỡ
Từ trời cao Thiên Chúa viếng thăm
Loài người sa ngã lỗi lầm
Dẫn về nẻo chính Phúc Âm mở đường
 
Nơi đất thấp sầu vương siết kể
Hướng về Cha suối lệ khóc than 
Trong Con Yêu Dấu muôn vàn
Cha thương đón nhận trao ban phúc lành
 
Đường Giê-su dấn thân phục vụ
Yêu đến cùng Thập Tự vút cao
Tình yêu cứu thế tuôn trào
Can-vê thấm đẫm máu đào chiều xưa
 
Đường Giê-su dẫn đưa nhân loại
Vào cung lòng từ ái Chúa Cha
Không còn khoảng cách gần xa
Trong Con Yêu Dấu giao hòa chúng sinh
 
Ki-tô hữu lời kinh khấn nguyện
Theo gương Người thực hiện Ý Cha
Đường trần dong ruổi bôn ba
Hiệp thông với Chúa mặn mà đệ huynh
 
Chúa đã chết phục sinh vinh hiển
Vầng tim yêu tự hiến dâng Cha
Đường đời khấn nguyện thiết tha
Xin Người dẫn tới Quê Nhà dấu yêu.
 
Nt. Bích Ngọc
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...