Dâng Lời Cảm Tạ


Dâng Lời Cảm Tạ
Bạn có nhận ra điều hạnh phúc
Vẫn diễn ra, vẫn ở bên ta
Vẫn lặng lẽ, dòng đời trôi qua
Sao mở miệng với lời trách móc ?

Sao lại sống với điều hằn học
Cứ nghĩ rằng người bỏ ta đi
Nhìn cuộc đời lặng lẽ khinh khi
Mà để rơi vào niềm tự kỷ !

Cuộc đời này có nghĩa là chi
Khi nhận thức chẳng hiểu được gì
Niềm cảm mến ân sâu nghĩa nặng
Vẳng bên tai nhắc bảo thầm thì.

Hãy lắng nghe, dâng lời cảm tạ
Bao ân huệ đổ xuống đời ta
Bao nghĩa cử nhân ái thiết tha
Đã biến đổi lòng ta độ lượng.

Giơ cao tay cảm tạ tình thương
Chúa yêu ta đến nỗi chẳng lường
Hiến đời mình, làm thân hy tế
Cứu chuộc ta, giá máu vẹn toàn.

Cảm tạ Ngài tình yêu nhập thế
Đã hiến thân làm người dâu bể
Để cho con hiểu được tình thương
Cứu nhân gian, Cha chẳng đo lường.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...