ĐÊM BÌNH YÊN


ĐÊM BÌNH YÊN
 


Hồn tôi ơi ngủ yên giấc nhé!

Đêm qua mau đời lên giấc trẻ

Gạt lắng lo bao nỗi muộn phiền

Ta buông bỏ tìm giấc bình yên.

 

Trong tay Ngài đời ta gìn giữ

Bởi phó dâng ý nghĩa vẹn thề

Yên giấc ngủ trọn khối tình quê

Lời kinh dâng những vần thơm thảo.

 

Đêm bình an nguyện cầu ân phúc

Dẫu có qua dòng đời trong dục

Một kiếp người chìm trong ảo ảnh

Ánh khoan dung tỏ lộ từ nhân.

 

Đêm bình an hồn không mộng mỵ

Chúa nhân từ dẫn lối ta đi

Say giấc ngủ đời người quá vãng

Dọi vào hồn ngập ánh thần thiêng.

 

Hồn tôi ơi ngủ yên giấc nhé

Đêm an bình tĩnh lặng lắng nghe

Thời gian trôi vỗ về tâm thức

Đưa ta về một cõi bình yên.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...