ĐIỆU HÁT TRƯA HÈ


ĐIỆU HÁT TRƯA HÈ


 

Trong tiếng hát ầu ơ của mẹ

Vẳng bên tai điệu hát trưa hè

Con nằm yên ngủ lắng nghe

Lời thơ sáu tám, điệu vè thân thương.

 

Tiếng mẹ hát làn hương lan tỏa

Ngày qua ngày thấm nhập hồn con

Đường dài lội suối trèo non

Nuôi con khôn lớn đã mòn thời gian.

 

Tiếng mẹ ru miên man gió nội

Tỏa hương đồng tắm gội trần gian

Yêu thương khỏa lấp đầy tràn

Những mong con lớn bình an tháng ngày.

 

Yên giấc ngủ mê say tình mẹ

Con lớn lên giấc trẻ ngàn thương

Ầu ơ ý nghĩa thiên đường

Mẹ chăm bụ bẫm tơ vương đã tròn.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...