ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA

Đồi cao hiến tế khơi nguồn sống

Ánh lửa Phục Sinh sáng chói lòa.

ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ / VIA DOLOROSA


Thương khó đường xưa Chúa đã qua

Bước cao bước thấp giữa chiều tà

Vòng gai sắc nhọn vì nhân thế

Thập giá nặng nề bởi tội ta

Khổ nạn đau thương thân tơi tả

Tình yêu cứu độ máu tuôn ra

Đồi cao hiến tế khơi nguồn sống

Ánh lửa Phục Sinh sáng chói lòa.
 

Khôi Nguyên
 

Bài họa:
 

ĐƯỜNG THẬP GIÁ
 

Con đường Thập Giá Chúa đi qua

Phủ nỗi đau thương nhuộm ánh tà

Nhân thế hững hờ, lầm lỗi họ

Lòng người chai đá, tội tình ta

Yêu thương phủ kín đời trôi dạt

Cứu độ khơi nguồn sống chảy ra

Mạch nước trường sinh Người hiến tế

Phục Sinh tỏa sáng ánh dương lòa.
 

HCNga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...