Em Ơi Hãy Lần Hạt

Em ơi hãy lần hạt / Những hạt ngọc huyền siêu

Dâng lên Mẹ tất cả / Những lo lắng phận người.

Em Ơi Hãy Lần Hạt

 


Em ơi hãy lần hạt

Dâng kính Mẹ Mân Côi

Khi chiều hôm sáng tối

Khi cuộc đời nỗi trôi.

 

Khi buồn phiền đau khổ

Nhìn lên Mẹ dịu hiền

Xưa đã lạc xa Chúa

Ở thành phố Gia-Liêm.

 

Em ơi hãy lần hạt

Khi đường xa vạn dặm

Thân em người lữ thứ

Hiểm nguy bao vô thường.

 

Em ơi hãy lần hạt

Dẫu người đời oán ghét

Nhìn lên Mẹ Chúa Trời

Dưới chân thập tự giá

Hiến lễ để cứu đời.

 

Em ơi hãy lần hạt

Những hạt ngọc huyền siêu

Dâng lên Mẹ tất cả

Những lo lắng phận người.
 

Lần hạt nhé, em ơi !

Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...