Giê-su Cứu Độ (Mc 1, 27)

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (Mc 1, 27)

Giê-su Cứu Độ

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (Mc 1, 27)
 
Thần ô uế nghe lời Chúa nói
Liền thét gào xuất khỏi bệnh nhân
Giê-su Cứu Độ nhân trần
Lời Người sức mạnh quyền năng chữa lành
 
Thần ô uế tinh ranh thời đại
Nấp muôn ngàn hình thái đẹp xinh
Bạc tiền danh vọng xuân tình
Chài mồi cám dỗ khắc tinh con người
 
Đức Giê-su tỏ bày tình mến
Cha sai Người đi đến trần gian
Diệt trừ quỷ dữ Sa-tan
Lời Người quyền phép việc làm thánh thiêng
 
Chúa thương xót thông truyền ánh sáng
Vinh quang Người rọi sáng muôn dân
Đường đời ngàn nỗi gian truân
Xoá tan tội lỗi thánh ân rạng ngời
 
Đức Giê-su Ngôi Lời mạnh mẽ
Đấng tốt lành diễm lệ yêu thương
Thế nhân vui sướng khôn lường
Lời Người cư ngụ náu nương suốt đời
 
Trục xuất quỷ bằng Lời sự sống
Bến hiện sinh náo động xôn xao
Giê-su xin hãy bước vào
Hồn con tìm kiếm khát khao Lời Người
 
Lời sức mạnh muôn đời hằng sống
Suốt ngày đời vang vọng trong con
Sáng soi nuôi dưỡng tâm hồn
Giê-su Đấng thánh chí tôn cửu trùng.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...