Giới luật mới (Ga 13, 34)
Giới luật mới

“Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em”
(Ga 13, 34)
 
Trước ngày Chúa nộp mình tự hiến
Người ban truyền luật mới yêu thương
Môn sinh học lấy mẫu gương
Yêu thương khiêm hạ kiên cường chứng minh
 
Giới luật mới là tình huynh đệ
Yêu tha nhân như thể Chúa yêu
Hiến thân cứu rỗi loài người
Danh Cha vinh hiển Nước Trời dựng xây
 
Giới luật mới lòng đầy hoan hỷ
Noi gương Thầy dấu chỉ chứng nhân
Thắm tình huynh đệ thiết thân
Giê-su hiện diện suối ân tuôn trào
 
Giới luật mới nâng cao phẩm giá
Giống như Thầy tự hạ khiêm nhu
Giê-su Con Chúa nhân từ
Mạch nguồn thương mến thiên thu hải hà
 
Giới luật mới mở ra thế giới
Đường về Trời với Đấng Phục Sinh
Yêu thương sức mạnh vô hình
Vượt qua nguy biến Đức tin vững bền
 
Giới luật mới đáp đền ơn Chúa
Đã thương con từ thuở đời đời
Ca vang điệp khúc diệu vời
Yêu thương như Chúa là lời trối trăn
 
Giới luật mới gian trần Dân Chúa
Màu đồng phục chan chứa yêu thương
Yêu như Thầy đã nêu gương
Đại dương tình mến khôn lường tình Cha.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...