Giọt Từng Giọt


Giọt Từng Giọt
Giọt từng giọt
Rơi
Rơi
Rơi mãi rơi hoài.
 
Trên giường bệnh
Nhìn bình dịch chuyền
Nhỏ từng giọt
Những giọt nước long lanh
Những giọt nước cứu rỗi.
 
Những giọt nước
Như nước mắt của mẹ
Nhỏ vào đời con
Cho đời con ươm những giấc mơ hồng.
 
Những giọt nước
Như mồ hôi của cha
Nhỏ trên đời con
Cho những giấc mơ triển nở.
 
Những giọt nước
Như những ân huệ Chúa ban
Nhỏ xuống đời con
Cho con làm người
Với tất cả yêu thương, trìu mến.
Chúa ơi!
 
Trên giường bệnh một mình
Nhìn những giọt nước long lanh
Những giọt nước mắt
Những giọt mồ hôi
Những giọt nước cứu rỗi
Những giọt hồng ân ...
Nhỏ xuống đời con.
 
Con là ai trong cuộc đời này
Mà được yêu thương nâng đỡ?
Con là gì
Mà được gìn giữ chở che?
 
Những giọt nước nhỏ vào đời con.
Giọt nào cho con
Giọt nào dâng Ngài, lạy Chúa !?
Bv Thiện Hạnh 10.7.2019
Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...