HAI MẶT CUỘC ĐỜI


HAI MẶT CUỘC ĐỜI

 

 

Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương

Biết người, biết mặt, khó biết lòng (*)

Làm sao hiểu được điều dấu kín

Ẩn chứa sâu sa tận bên trong.

 

Người ơi đừng vội lời phê phán

Nghĩ xấu cho người chuốc nỗi oan

Đánh giá vội vàng sinh phiếm diện

Đời người cân nhắc mới vẹn toàn.

 

Những tưởng là ta đây tuyệt hảo

Hóa ra cũng một vẻ lao xao

Ích kỷ thói đời sinh thiển cận

Nói năng như lửa đổ thêm dầu.

 

Lòng người biến đổi đến những đâu  

Nào ai đo được biết nông sâu

Sắc diện âu chỉ là mặt nổi

Cuộc sống cho ta biết dãi dầu.

 

Nghĩ tốt cho người có thiệt chi

Nhưng lòng đố kỵ cứ so bì

Hơn thua cũng chỉ vì lời nói

Để người xa lánh tưởng khinh khi.

 

Hãy vui lên sống đời khiêm hạ

Trao cho người nghĩa cử bao la

Chúng ta là con cái một Cha

Yêu thương xây đắp nghĩa nhân hòa.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...