Hạt Lúa Tình Yêu (Ga 12, 27)

“Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến” (Ga 12, 27)


Hạt Lúa Tình Yêu

“Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này,
nhưng chính vì giờ này mà Con đã
đến” (Ga 12, 27)
 
Bên trong hạt lúa là sự sống
Chịu hủy mình nứt mộng đơm bông
Bên trong Thánh Giá tinh ròng
Tình yêu Thiên Chúa đơm bông tình người
 
Hạt lúa Giê-su nhìn thấy trước
Nỗi kinh hoàng nhơ nhuốc đắng cay
Giờ Người mục nát nghiền xay
Xin vâng Con đến tròn đầy Ý Cha
 
Giờ Thiên Chúa thiết tha chờ đợi
Chính là giờ cởi trói tội nhân
Giê-su hạt lúa lặng thầm
Vượt qua Tử Nạn trụi trần tấm thân
 
Giờ Thiên Chúa quyền năng biến đổi
Cuộc gian trần hướng tới ngày mai
Giang tay mở lối tương lai
Giê-su sống lại sống hoài thiên thu
 
Giờ Tử Nạn tràn dư ân phúc
Hạt lúa mì mục nát cho đi
Tình yêu phó thác thực thi
Niềm vui tự hiến sống vì tha nhân
 
Xin Thiên Chúa quyền năng thánh hóa
Hạt lúa mì tàn tạ thân con
Khổ đau yếu đuối mỏng giòn
Đơm bông kết trái chúc tôn Danh Ngài
 
Giờ Phục Sinh muôn loài thức giấc
Được thấy Ngài, ôi Đấng huyền siêu
Giê-su Hạt Lúa Tình Yêu
Nảy mầm sống mới phong nhiêu Nước Trời.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...