Hiền hậu và Khiêm nhường (Mt 11, 29)

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29)


Hiền hậu và Khiêm nhường

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”
(Mt 11, 29)
 
Đến với Chúa, tiếng Người giục giã
Hỡi ai người vất vả truân chuyên
Lao đao gánh nặng ưu phiền
Về đây bên Chúa bình yên tâm hồn
 
Chúa thấu biết đời con mỏi mệt
Quá khứ còn mang vết thương đau
Tương lai bất định về đâu
Lỗi lầm hiện tại khẩn cầu Chúa thương
 
Đến với Chúa mái trường rộng mở
Thầy Giê-su khai vỡ đất hoang
Trí tâm gieo hạt giống vàng
Mang mầm sự sống dịu dàng khiêm nhu
 
Đến với Chúa Giê-su gắn bó
Cha trên trời thương tỏ mình ra
Cho người bé mọn vị tha
Cha Con hiệp nhất sâu xa đời đời
 
 
Đến với Chúa cho Lời chan chứa
Chuyển gánh đời lệ ứa tàn hơi
Kề vai mang ách của Người
Nhẹ nhàng êm ái cuộc đời môn sinh
 
Đến với Chúa lặng thinh chiêm ngắm
Tình yêu Người sâu thẳm dường bao
Vốn là Thiên Chúa quyền cao
Thân treo Thánh Giá máu đào cứu sinh
 
Con nguyện ước hành trình phía trước
Quyết trung thành tiếp bước Giê-su
Con đường hiền hậu khiêm nhu
Dẫn về Thiên Quốc thiên thu phước lành
 
Nt.Bích Ngọc
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...