Hoan Ca Mừng Chúa


Hoan Ca Mừng Chúa

 

Con hân hoan đón chờ đông tới

Bởi dọn lòng đón Chúa Hài Nhi

Bao lỗi lầm, lo toan, sầu đắng...

Dâng lên Ngài, lạy Đấng Từ Bi.

 

Dẫu đông về với bao giá rét

Trời lạnh trong giá buốt đêm đen

Mặc con người khép kín cõi lòng

Chúa vẫn đến mang tình thương mến.

 

Như Ánh Sáng giữa đêm đông u tối

Chiếu soi cõi lòng rất mực u mê

Của con người hằn bao thế kỷ

Chiến tranh, hận thù, đố kỵ, khinh chê...

 

Chúa ơi, giữa đêm đông tăm tối

Vì thương yêu, Ngài xuống thế làm người

Đem hơi ấm từ trời cao hiển hiện

Giữa cõi trần đang ngóng đợi thiên ân.

Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...