Hosanna. Hosanna


Hosanna. Hosanna

 


Hosanna, vạn tuế

Vạn tuế , vạn, vạn tuế

Con vua Đa vít

Chúc tụng, đáng chúc tụng

Đấng đến nhân danh Chúa.

Hosanna. Hosanna.

 

Thành Gia Liêm mừng rỡ

Đón mừng Đấng Từ Nhân

Tay cầm lá vạn tuế

Miệng hô vang chúc tụng

Hosanna. Hosanna.

 

Bên vệ đường hôm ấy

Con đang đứng ở đâu !

 

Thầy tiến vào thánh đô

Trên lưng lừa nhỏ bé.

 

Giữa dòng người vô tận

Con hô vang chúc tụng

Đấng đến danh nhân Chúa

Ban phúc lành muôn nơi.

 

...

 

Sao hôm nay lặng im

Trên con đường khổ giá

Thầy một mình vác nặng

Thập giá của nhân gian !

 

Trên đường lên Núi Sọ

Máu nhuộm đỏ đường trần

Lệ rơi, bao người khóc

Thương Thầy thân nát tan.

 

Hosanna. Hosanna.  Thầy ơi !

 

Đỉnh trời chiều tím ngắt

Làm sao con hiểu thấu

Mầu nhiệm của khổ đau !

 

Xin giúp con quay về

Tháng ngày đầu tình yêu

Bên Chúa đầy ân sủng

Ngập tràn trái tim côi.

 

Hosanna. Hosanna. Ơi Thầy.


Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...