Hy sinh phục vụ (Mc 9, 37)

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9, 37)Hy sinh phục vụ

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này

vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”

(Mc 9, 37)

 

Chúa dạy bảo môn sinh thấu hiểu

Đấng Thiên Sai phải chịu tử hình

Ba ngày Người sẽ phục sinh

Hoàn thành sứ mệnh cứu tinh loài người

 

Dẫu tông đồ đường đời xuôi ngược

Nhưng trí lòng lệch bước Tôn Sư

Mộng vàng phủ kín tâm tư

Tranh nhau chỗ nhất khước từ khổ đau

 

Chúa mạc khải nhiệm mầu hy tế

Lòng kề lòng môn đệ bảo ban

Ai làm lớn nhất sẵn sàng

Hạ mình phục vụ, hỡi đoàn con yêu

 

Dẫu các ngài còn nhiều bất xứng

Nhưng Chúa hằng kiên vững xót thương

Vì Người biết rõ cuối đường

Các ngài dũng cảm can trường chứng nhân

 

Quyết theo Chúa dấn thân cuộc chiến

Vì Tin Mừng tự nguyện ra đi

Ngoại biên gian khổ bất kỳ

Trở nên tôi tớ sống vì anh em

 

Đón tiếp kẻ phận hèn cô thế

Chúa dịu dàng bồng bế trẻ thơ

Tỏ bày dung mạo đơn sơ

Rửa chân cho các tông đồ vì yêu

 

Người môn đệ mỹ miều khả ái

Chính là người không ngại dấn thân

Hy sinh phục vụ ân cần

Sáng danh Hội Thánh phúc ân Nước Trời.

 

Nt. Bích Ngọc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...