LỜI THƠ CẦU NGUYỆN


LỜI THƠ CẦU NGUYỆNTôi cầu nguyện

Cho những người tôi không nhìn thấy

Họ ở xa khuất nẻo chân trời

Ở một nơi tồi tệ 

chẳng đáng dung thân

Ở một nơi

Xa cõi lòng trần.

Nơi mà lòng thương xót cần được mở ra.

Những góc khuất trên thế giới này

Đã che phủ những mặt trái của xã hội xa hoa.

………………………………………..

Tôi cầu nguyện

Cho những người lãnh đạo

Được soi sáng tâm hồn mở ra lòng nhân 

Biết đặt lợi ích quốc gia trên tư lợi

Biết xây dựng xã hội trên công bằng, bác ái

Chăm lo cho trẻ đến trường

Cho xã hội bớt cảnh tang thương…

………………………………………….

Tôi cầu nguyện

Để người hành xử pháp luật công minh

Vị thẩm phán không nệ luật,

mà biết cảm nhận bằng sự rung động của trái tim.

………………………………………………

Tôi cầu nguyện cho đất nước tôi

Xua tan đi những tảng băng trôi

Để lòng người chung về một mối

Xây dựng nền hòa bình viên mãn.

…………………………………

Bạn và tôi chúng ta hãy cùng cầu nguyện

Lời cầu nguyện của chúng ta

Sẽ góp thành vườn hoa

Xây dựng quê hương bằng những việc làm

Ý nghĩa và tích cực!

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...