LỤC BÁT GIỮA ĐỒNG XANH


LỤC BÁT GIỮA ĐỒNG XANH
 


 

Hôm nay họp mặt Đồng Xanh

Lắng nghe chia sẻ ghi nhanh mấy dòng

Tâm tình gạn đục khơi trong

Vần thơ lục bát những mong phụng thờ

Người người khắp chốn làm thơ

Thanh âm, vần điệu chẳng mờ được đâu

Lời thơ giải nghĩa ân sâu

Hai câu sáu tám dãi dầu tháng năm

Lời thơ rút ruột thân tằm

Những mong vần điệu chuyên chăm giữ gìn

Chuyển tải Lời, nghĩa Đức Tin

Sáng trong ơn thánh nguyện xin phúc phần

Sống Lời Chúa tỏ lòng nhân

Đẹp thay tiếng Việt trong ngần hoài mong

Bài thơ lục bát tiếng lòng

Ngôn từ, thi tứ khơi trong cội nguồn.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...