Mừng Chúa Ra Đời


Mừng Chúa Ra Đời

 

Đêm nay mừng Chúa ra đời
Muôn vàn tinh tú rạng ngời không gian
Bê lem vang tiếng thiên thần
Tụng ca Thiên Chúa vinh danh trên trời
Lòng người khấp khởi đầy vơi
Tin mừng loan báo Vua Trời hạ sinh
Thành Đa vít, Chúa uy linh
Hang lừa máng cỏ Chúa sinh làm người.
 
Người ơi mau bước tới nơi
Kính tin thờ lạy Ngôi Lời vinh quang.
 
 Nguyễn Thái Hùng
2020
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...