Ra Đi


Ra ĐiThầy sai môn đệ đi truyền giáo
Giữa chốn nhân gian, kiếp lưu đày
Sám hối, ăn năn, thay lối sống
Để được ơn cứu độ hứa ban.

Thầy sai môn đệ đi làm chứng
Bằng chính tinh thần rất đơn sơ
Không gậy, không áo, không tiền bạc
Mọi sự phó thác Chúa quyền uy.

Giữa chốn nhân gian, kiếp đọa đày
Xua trừ ma quỷ, cứu người ngay
Hồng ân Thiên Chúa đã tỏ hiện
Trong người môn đệ, Ngài sai đi.

Xin dạy con biết sống khó nghèo
Giữa đời làm nhân chứng tình yêu
Ơn cứu độ, tình Ngài tỏa sáng
Cho con người hôm nay và mai sau.

Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...