SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN


SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

 

Người phụ nữ sống trong chờ đợi

Cảnh gia đình đầy nỗi thương tâm

Chồng con sải bước mê lầm

Lún sâu tội lỗi làm câm nín lời.

 

Nàng cầu nguyện mong thời chuyển biến

Nhờ ơn thiêng lay chuyển lòng người

Đắng cay chịu đựng tiếng cười

Lòng luôn liên lỉ giữ lời nguyện xin.

 

Xin cho chồng niềm tin hoán cải

Xin cho con đường phải tu thân

Nguyện cầu động tới lòng Nhân

Chúa thương ban đổ phúc ân gia đình.

 

Mô-ni-ca tính tình hiền thục

Vững niềm tin, nhẫn nhục cậy trông

Nhờ ơn Thiên Chúa mở lòng

Lỉ liên cầu nguyện hiệp thông trọn niềm.

 

Lời cầu nguyện thuốc tiên chuyển đổi

Bao đợi chờ cứu rỗi, trông mong

Niềm tin giữ kín trong lòng

Cậy trông Chúa cả tinh ròng hợp hoan.

 

Là người mẹ vẹn toàn tiết tháo

Vẫn trung trinh giữ đạo, nguyện cầu

Thầm thì chuyện vãn đêm thâu

Dâng lời nguyện ước dãi dầu tháng năm.

 

Ta hãy nhớ siêng năng cầu nguyện

Chúa lắng nghe tinh luyện từ tâm

Đắm chìm trong những phúc ân

Nguyện cầu ơn Chúa những lần cậy trông.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...