Tấm lòng Mục tử Giê-su (Mc 6, 34)

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mc 6, 34)Tấm lòng Mục tử Giê-su

 
“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy
một đám người rất đông thì chạnh lòng
thương, vì họ như bầy chiên không người
chăn dắt.” (Mc 6, 34)

Các môn đệ bên Thầy tường thuật
Việc tông đồ thực tập đầu tiên
Niềm vui thành quả loan truyền
Chữa lành người bệnh tháo xiềng quỷ ma
 
Chạnh thương họ xế tà đói lả
Chúa liền truyền tất cả dừng tay
Tìm nơi thanh vắng với Thầy
Xác hồn thư giãn phút giây nguyện cầu
 
Các ngài liền bước mau ra khỏi
Đám đông người réo gọi khắp nơi
Đồng hành theo Chúa gọi mời
Lặng trầm bên Đấng ban Lời tác sinh
 
Tiếng Chúa gọi thân tình khẩn cấp
Lánh riêng ra tìm gặp chính Người
Tấm lòng Mục Tử khôn nguôi
Ban Lời dạy dỗ dưỡng nuôi tâm hồn
 
Người tông đồ bôn ba sứ vụ
Mài dũa luôn công cụ Chúa dùng
Tinh thần nhạy bén bao dung
Loan truyền Lời Chúa Tin Mừng nở hoa
 
Người môn đệ vang xa Lời Chúa
Ngắm nhìn Thầy sống giữa môn sinh
Luôn tìm khoảng lặng riêng mình
Nguyện cầu kết hợp thân tình với Cha 
 
Cuộc đời con, Chúa là tất cả
Ngại ngần gì vất vả truân chuyên
Giê-su Mục Tử dịu hiền
Yêu thương quy tụ đoàn chiên Nước Trời
 
Nt. Bích Ngọc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...