TẢN MẠN GIỜ CHẦU THIẾU NHI

Chúa cười không nói / Chúa ngẫm trong lòng

Con ngây ngô lắm / Nhưng mà ta thương

TẢN MẠN GIỜ CHẦU THIẾU NHI

(Chút Tâm tình thiếu nhi Dũng Lạc ngày chầu lượt)Thánh lễ sáng nay

Sớm hơn mọi ngày

Bảy giờ ba mươi 

Em vào nhà Chúa.

 

Nghiêm trang em bước

Có bạn theo cùng

Không nói với nhau

Mà lòng hiệp nhất.

 

Nhìn lên Cung Thánh

Đẹp hơn mọi ngày

Lòng em chợt nhớ

Hôm nay ngày chầu.

 

Em phải nghiêm trang

Sao cho sốt sắng

Lễ xong ở lại 

Chầu Chúa mở đầu 

Cho một ngày chầu 

Của toàn giáo xứ.

 

Từ cao nhìn xuống

Chúa thấy tỏ tường

Dáng hình nhỏ bé

Khiêm cung quỳ chầu.

 

Chắc là Chúa thương 

Đàn con bé xíu

Không chạy ngược xuôi 

Kêu la inh ỏi 

Mà khoanh tay quỳ

Nhìn lên Tấm Bánh

Chúa đang ẩn mình.

 

Tuy còn có lúc

Cũng quay bên này

Rồi xoay bên nọ

Nhưng mà Chúa biết

Bé con thơ dại

Tập trung không lâu

Dự lễ rồi chầu 

Nên còn mệt mỏi.

 

Cho nên nếu có 

Loay hoay chút nào

Chúa cũng bỏ qua

“Miễn là lòng bé

Có Ta trong lòng

Ta thương ta mến 

Ta ban ơn nhiều”.

 

Hỏi con danh tánh

Ta ban ơn lành

- Thưa Chúa, con là…

 Thiếu nhi Dũng Lạc 

Ở miền Tây Nguyên

Chúa ơi Chúa đến 

Tây Nguyên một lần 

Con dẫn Chúa đi

Cưỡi voi vui lắm…

 

Chúa cười không nói

Chúa ngẫm trong lòng

Con ngây ngô lắm

Nhưng mà ta thương !!!

 

Dũng Lạc 4/10/2020

Maria Đỗ Thị Hồng Huyên


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...