THIÊN CHÚA BỊ QUẤY RẦY


THIÊN CHÚA BỊ QUẤY RẦY (Lc 11,9)


Có vẻ như Ngài là nhà tâm lý

Hiểu rõ suy tư diễn biến lý tình

Ngài nhắn nhủ những khi ta cầu xin

Biết Thiên Chúa cũng sợ bị quấy rầy.

 

Ngài chỉ rõ đừng sợ lòng Thiên Chúa

Nghĩa bao dung trong sâu thẳm tận cùng

Cớ gì mà ngươi sinh ra ngần ngại

Chẳng phải vì muốn thử thách lòng Ta?

 

Thiên Chúa luôn tỏ lộ lòng vị tha

Ngài mủi lòng vì cử chỉ tình Cha

Ngài thứ tha ngàn lần trong tha thứ

Ngài bao dung độ lượng nghĩa nhân hòa.

 

Ngài luôn mở lời cho ta nhìn thấy

Lượng nhân từ nơi Thiên Chúa bao dung

Chẳng khước từ khi con cái kêu xin

Sẽ ban xuống tràn đầy ơn thánh sủng.

 

Ngươi hãy xin vì lòng Ngài độ lượng

Ngươi hãy tìm vì Ngài rộng tình thương

Ngươi hãy gõ vì cửa luôn rộng mở

Bởi yêu thương phủ kín lối thiên đường.

 

Hãy đến với Ngài rộng đường thương xót

Một người Cha luôn hiểu nghĩa tình con

Lối yêu thương xây đắp đã gầy mòn

Luôn trang trải một đời con hạn hữu.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...