Thờ Lạy


Thờ Lạy

 

Vẳng nghe tiếng thiên thần
Giữa đồng hoang mời gọi
Về Bê lem thờ lạy
Đấng cứu thế hạ sinh.
 
Trong hang lừa tanh hôi
Giữa đêm đông lạnh giá
Hài Nhi trong máng cỏ
Co ro kiếp con người.
 
Bò lừa dùng hơi thở
Sưởi ấm Chúa Hài Nhi
Vì yêu người nhân thế
Mang lấy kiếp nhân trần.
 
Mục đồng ơi, thờ lạy
Cứu Chúa của phàm nhân
Giáng sinh trong máng cỏ
Làm người cõi nhân gian.
 
 Nguyễn Thái Hùng
2020

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...