Tiễn Sœur đi…

Lên xe tiễn Sœur đi… Chưa bao giờ lo thế!Tiễn Sœur đi…

(họa thơ Cung Trầm Tưởng)

*

Lên xe tiễn Sœur đi…

Chưa bao giờ lo thế!

Người SAIGON cách ly...

Covid làm biệt ly.

Tiễn Sœur về xứ “dịch”…

Tôi cất lời khấn xin.

Xin cho người bình yên.

SAIGON thôi Covid.

**

Lên xe tiễn Sœur đi…

Ôi! Sao mà lo thế!

Người người sống cách ly,

Dịch bệnh làm chia ly.

Tiễn Sœur về xứ “dịch”,

Tôi cất lời khấn xin,

Xin CHÚA TRỜI yêu thương,

Cho quý Sœur bình yên.


Saigon 31/08/2021

Petrus.tran

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...