Tin Cậy Mến
TIN CẬY MẾN

 

 

Tin Cậy Mến

Kìa Ba Vua theo Ánh sao lạ

Vượt muôn ngàn gian khổ đến đây

Bê Lem, phận nhỏ, tù đầy

Hang lừa máng cỏ, Ngôi Hai giáng trần.

 

Trên trời cao thiên thần ca hát

Mừng Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh

Trần gian vạn thưở kiếm tìm

Hồng ân cứu độ, ân tình Chúa ban.

 

Ba Vua đến cung kính thờ lạy

Vàng, nhũ hương, mộc dược tiến dâng

Tin Ngài cứu thế muôn dân

Giáng sinh trong cảnh cơ hàn đêm đông.

 

Như nhũ hương dâng lời ước nguyện

Niềm cậy trông vào Chúa đêm ngày

Chính Ngài là Đấng Thiên Sai

Loài người trông ngóng,

tháng ngày nguyện xin.

 

Những hy sinh một đời dâng hiến

Bao ngọt ngào tình mến trao ban

Như mộc dược, ướp hương trầm

Can vê tĩnh lặng, hiến thân cứu đời.

 

Tin - Cậy - Mến lòng con dâng Chúa

Tựa Ba Vua một thưở tiến dâng

Đêm nay bên Chúa lặng thầm

Dâng lên Chúa, lễ vật hèn, lòng con.

Nguyễn Thái Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...