Trao ban sứ mạng (Mc 16, 19)

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Mc 16, 19)


Trao ban sứ mạng

“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự
bên hữu Thiên Chúa.” (Mc 16, 19)
 
Nhóm Mười Một đăm chiêu ngây ngất
Dõi bóng Thầy ẩn khuất trong mây
Sứ thần áo trắng nhẹ lay
Sao còn bỡ ngỡ đứng đây nhìn trời
 
Đức Giê-su Ngôi Lời hoàn tất
Cuộc hành trình trái đất Cha sai
Hiến thân cứu chuộc muôn loài
Thăng thiên rời chốn trần ai thế trần
 
Nhưng Chúa vẫn ân cần chăm sóc
Hội Thánh Người bảo bọc chở che
Đoàn chiên nuôi dưỡng vỗ về
Thánh Thần dẫn dắt trăm bề vượt qua
 
Trao sứ mạng thiết tha mong mỏi
Các tông đồ khắp cõi trần gian
Tin Mừng Cứu Độ truyền loan
Chứng nhân anh dũng bảo toàn Đức tin
 
Các ngài sống trọn tình yêu Chúa
Rao giảng Lời, phép Rửa trao ban
Giê-su ở giữa cộng đoàn
Thực thi dấu lạ nhân gian vững lòng
 
Ki-tô hữu sống trong Hội Thánh
Nhận Thánh Thần sức mạnh chứng nhân
Mang niềm hy vọng Phúc Âm
Cho người vô vọng dưới trần khổ đau
 
Cuộc sống mới bắt đầu tại thế
Là cuộc đời hiến tế dâng Cha
Mai sau ngợp tiếng hoan ca
Trên nơi Thiên Quốc chan hòa mến thương.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...