Trao ban sứ mệnh (Mt 28, 19)

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28, 19)

 

Trao ban sứ mệnh
 
“Vậy anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm
phép rửa cho họ nhân danh Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần.” (Mt 28, 19)
 
 
Người Con Yêu bước vào trần thế
Vâng Ý Cha hiến tế thân mình
Vì thương nhân loại hy sinh
Chết treo Thánh Giá Phục Sinh cứu đời
 
Được cất nhắc lên trời vinh hiển
Đức Giê-su hiện diện từ đây
Bên đoàn môn đệ của Thầy
Qua Thần Khí Chúa đêm ngày ủi an
 
Họ đến với muôn ngàn dân nước
Đem Tin Mừng gieo bước yêu thương
Niềm tin chiếu sáng muôn phương
Thánh Thần phù trợ dặm trường tin yêu
 
Quyền Hội Thánh phong nhiêu chan chứa
Chúa Giê-su đoan hứa thiêng liêng
Suốt dòng lịch sử chao nghiêng
Tay Người hoạt động con thuyền lướt trôi
 
Mầu nhiệm Chúa Lên Trời nhắc nhở
Môn đệ Người không sợ đơn côi
Ra đi góc biển phương trời
Nhân tâm thu phục trao Lời Giê-su
 
Chính phép rửa đuổi xua ma quỷ
Dân thánh Người hoan hỷ hiệp thông
Ba Ngôi sống động bên trong
Nguồn ơn Cứu độ thắm nồng con tim
 
Chúa về trời con tìm yêu mến
Dấu chân Người đến với muôn dân
Thực thi sứ mệnh ân cần
Tin Mừng loan báo Thánh Thần đỡ nâng.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...