Trung kiên theo Chúa (Mc 8, 34)

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34)


Trung kiên theo Chúa

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình
mà theo” (Mc 8, 34)

Nghe những lời Phê-rô tuyên tín:
“Con tin Thầy là Đức Ki-tô”
Chúa liền nói với tông đồ
Con đường: thập giá - nấm mồ - phục sinh

Ngài tự nguyện hiến mình cứu rỗi
Đưa nhân loại về tới thiên cung
Không bằng vũ lực uy hùng
Nhưng bằng máu đổ đến cùng vì yêu

Ngài cam chịu muôn điều đau khổ
Bị nhạo cười, loại bỏ coi khinh
Thân treo thánh giá nhục hình
Ý Cha thể hiện tái sinh nhân trần

Ngài sẵn lòng hiến dâng mạng sống
Vì yêu Cha cháy bỏng khát khao
Thế nhân được sống dồi dào
Tâm hồn nhẹ gánh lao đao khổ sầu

Ngài thấu hiểu khổ đau nhân thế
Nên đồng hành môn đệ thiết thân
Đỡ nâng cuộc sống gian trần
Trổ hoa thánh giá hồng ân Nước Trời

Thánh giá Chúa muôn đời bền vững
Môn đệ Ngài nhân chứng trung kiên
Cùm gông gươm giáo xích xiềng
Vững tâm bền chí trọn niềm mến tin

Đức Ki-tô: Người tình Thánh giá
Yêu đến cùng tấc dạ sắt son
Dâng Ngài trọn tấm thân con
Trung kiên theo Chúa cho tròn lễ dâng.

Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...