Chương trình Tuần Thánh tại Nhà thờ Chính Tòa




CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ

MÙA CHAY VÀ TUẦN THÁNH – 2019
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

TUẦN V MÙA CHAY

* từ thứ Hai đến thứ Sáu (08 – 12.4.2019)
- 19g30: Suy gẫm Sự Thương Khó của Chúa Giêsu.
 
TUẦN THÁNH
 
* Chúa nhật Lễ Lá (14.4.2019):
- 05g10: Làm phép lá
 
* từ thứ Hai đến thứ Tư (15 – 17.4.2019)
- 19g30: Suy gẫm Sự Thương Khó của Chúa Giêsu.
 
* Thứ Năm (18.4.2019):
- 17g30: Lễ Tiệc Ly (ngoài trời)
- từ 19g00 đến 22g00: Chầu Thánh Thể
 
* Thứ Sáu (19.4.2019):
- 17g30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa (ngoài trời)
- từ 19g00 đến 22g00: Hôn Chân Chúa
 
* Thứ Bảy (20.4.2019):
- 17g30: Đi đàng Thánh Giá (ngoài trời)
- 21g30: Canh thức Vượt Qua (ngoài trời)
 
CHÚA NHẬT PHỤC SINH (21.4.2019)
 
- 06g00: Lễ Nhất
Các giờ lễ khác như thường lệ.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...